Category Archives: Blogging

Fylkesmannsdebatt

For den som ikkje heng heilt med i informasjonsstraumen: Rypa har i dag sett i gang ein interessant debatt om og med fylkesmannen (embetet) og utdanningsdirektøren (herself) på og om fylkesmannsbloggen. Sympatisk nok svarar fylkesmannen (himself) både her og der. … Continue reading

Posted in Blogging, Politikk | Leave a comment

Taparblogg

Bloggane i heimen har dei siste månadene hatt om lag like stor trafikk målt i viste sider. Utviklinga dei siste dagane har derimot vore sterkt urovekkjande for Krundalsbloggen: Det er såleis ikkje berre noreg.no som slit for tida. Det store spørsmålet … Continue reading

Posted in Blogging | 8 Comments

Endeleg

Til glede for vanvittig mange, og etter tallause etterlysingar, har eg no teke til å leggja ut språkhistorieartiklane mine (under «tekstar» i toppmenyen). Mange låg rett nok på dei gamle nettsidene, men no blir dei flytte hit slik at de … Continue reading

Posted in Blogging, Språkhistorie | 4 Comments

Rypa har flytt

Då har ho fått seg ein meir høveleg stad å bu, så bloggen er no å finna på www.jostedalsrypa.no (og ikkje lenger på jostedalsrypa.wordpress.com).

Posted in Blogging | Leave a comment

Då er me i gang

Denne skjermbunaden (eller temaet som WordPress kallar det) skulle vera keisam nok og såleis høveleg for det som kjem til å skje på denne bloggen. Ein stor takk til Nyvri i Bergen som har omsett WordPress til nynorsk (og bokmål), så heile … Continue reading

Posted in Blogging | Leave a comment

Ein ny bloggar

No bloggar visst alle, medrekna fruen, så det er vel ikkje nokon veg utanom. Eg byrjar friskt, så ser me kor lenge det varar. Dersom du både interesserer deg for soga til målrørsla, målstriden i dag, samfunns- og kulturliv i … Continue reading

Posted in Blogging | Leave a comment