Category Archives: Språkhistorie

To manus ferdige

I februar–mars fekk eg av garde to forlagsklare manuskript som har kravd mykje arbeid: Fjordfylket på nye vegar 1875–1945 som skal bli band 3 i Soga om Sogn og Fjordane, og kapitlet «Unionstida med Sverige (1814–1905)» i band 4 i … Continue reading

Posted in Historie, Språkhistorie | Leave a comment

Godord frå Gujord

I dag er Mål og modernisering omtala i eit par regionaviser. Eg set stor pris på rosen som Heming Gujord deler ut i Bergens Tidende og ser godt at påpeikinga av vantande poetokrati-vurdering har noko føre seg. Den positive omtala … Continue reading

Posted in Språkhistorie | 1 Comment

Språkhistorie som samfunnshistorie (DT)

Det har gledeleg nok vore ein del merksemd om Mål og modernisering i Dag og Tid. Den 11. mars stod det ei bokmelding av Klaus Johan Myrvoll og eit innlegg av Gaute Losnegård (ikkje på nettet). I dag har Oddvar … Continue reading

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Tekstar i BT, DT og S&S

Dei siste dagane har eg hatt ymse tekstar på prent i ymse organ i høve utgjevinga av Mål og modernisering 1868-1940. Det gjeld: Det nynorske byproblemet (Syn og Segn, 1/2011, ikkje på nett) By og land – mann mot mann … Continue reading

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Mål og modernisering

Fredag (18/2) lanserte eg bok under seminaret Nynorsk fagdag i Oslo. Mål og modernisering 1868-1940 er ei noko nedkorta utgåve av doktoravhandlinga mi. Les meir om boka her. Innlegget mitt om «Det nynorske byproblemet» på seminaret byggjer på boka og kjem … Continue reading

Posted in Språkhistorie | 1 Comment

Delar av avhandlinga på nettet

Som somme lesarar av Sogn Avis kanskje fekk med seg i januar, kjem doktoravhandlinga mi  som bok (lansering 18. februar under Nynorsk fagdag). Nokre av teori- og bakgrunnskapitla frå avhandlinga er ikkje med der, så dei har eg no lagt ut her.

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Studentmållaget i Oslo 110 år

Landets viktigaste mållag, Studentmållaget i Oslo, feira det heller urunde jubileet sitt med seminar i Oslo i helga. Det var halde som ein del av haustseminaret til Noregs Mållag og var festleg på alle vis, tvillaust med trekkspelshowet til Per Arne … Continue reading

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Norsk målreising, band 1

Det er alt fleire veker sidan boka kom og såleis på høg tid å gratulera tidlegare stipendiatkollega Jens Johan Hyvik med Språk og nasjon 1739-1868, band 1 i verket Norsk målreising på Samlaget. I dag får boka ei flott melding over … Continue reading

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Edvard Os 125 år

I dag er det 125 år sidan nordfjordingen, målmannen og offiseren Edvard Os (1885-1970) vart fødd. Os er hugsa i målrørsla som ein stor strateg og effektiv organisasjonsbyggjar, men òg som ein illgjeten stridbukk. I doktoravhandlinga mi har eg vigd … Continue reading

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Doktorgradssong

På jobben fekk eg salmeplata til Herborg Kråkevik etter disputasen, og den høgare meininga med gåva gjekk opp for meg med andre sporet. Ein kunne kanskje tru at det hadde å gjera med at målfolka som kristna landsmålet har fått … Continue reading

Posted in Språkhistorie | 8 Comments