Category Archives: Heimeliv

Samlivstips

Korleis hadde det gått utan gode råd frå Facebook?

Posted in Heimeliv | Leave a comment

Generalprøve

Det vert snakk om turen til Trondheim i slutten av veka, og mellomsyster (5) har forlengst lært seg ordet disputas. – Og so skal dei spørje deg om boki di, pappa? – Ja – Kan andre hjelpe deg om du … Continue reading

Posted in Heimeliv, Språkhistorie | 7 Comments

På bui

Me veit det godt, men når ymse reparasjonar i heimen skal utførast, får ein det meste i andrehøgdi på Kristen-bui. I dag trong eg to ting og fekk båe:

Posted in Heimeliv, Jostedalen | 2 Comments

Å fårske

Under rydding på vaskerommet i går vart denne vitskaplege artikkelen attfunnen under ei hylle.

Posted in Heimeliv | 6 Comments

Fyrtiande fødedagen

Om nokon er i tvil: Førtiårskrisa har ikkje meldt seg enno. Men det gjeld å bu seg, sidan det i dag er like lenge sidan eg fylte 18 til eg kan gå av med AFP (om det framleis finst). Obligatorisk lesestoff … Continue reading

Posted in Heimeliv | 4 Comments

Analog slutt

Snart stengjer det analoge bakkenettet, og montøren har no fått ned den gamle gode antenna.

Posted in Heimeliv | Leave a comment

Spelegalskap

Nettspel har aldri vore mi greie, men denne fall eg for. Tek sjansen på denne reklamen sjølv om kommunen som òg er kjent som Noregs beste kasta ut automatane for eit par år sidan.

Posted in Heimeliv | 1 Comment

Studiering i målsak

Posted in Heimeliv, Målsak | 3 Comments

Nyttårshopprenn

Som i fjor var det ymse vinteraktivitetar på Haugamyrane nyttårsdagen. I sistehoppet slo Kristi til med eit friskt svev.

Posted in Heimeliv | 4 Comments

Ein fin oktoberdag i Krundalen

Posted in Heimeliv | 3 Comments