Meir lokaldemokrati, ikkje mindre (Sogn Avis 28/10)

I går (28/10) hadde eg dette innlegget på prent i Sogn Avis. Det er eit svar på eit større intervju med avtroppande vararordførar og gruppeleiar for Ap i Luster. Continue reading

Posted in Politikk | Leave a comment

Arbeidsliste for foreldrerådet til 17. mai

Minst ein frå alle foreldrepar ved Jostedal skule står på arbeidslista for 17. mai.

Her er lista (pdf)

Vel møtt!

Helsing FAU-leiaren

Posted in Jostedalen | Leave a comment

Godord frå Gujord

I dag er Mål og modernisering omtala i eit par regionaviser. Eg set stor pris på rosen som Heming Gujord deler ut i Bergens Tidende og ser godt at påpeikinga av vantande poetokrati-vurdering har noko føre seg. Den positive omtala av boka i dagens Adressa er derimot mindre å leggja vekt på sidan rosen der kjem frå meg sjølv (intervjua av Tone Mørkved). Ingen av oppslaga ligg på nettet.

Posted in Språkhistorie | 1 Comment

Språkhistorie som samfunnshistorie (DT)

Det har gledeleg nok vore ein del merksemd om Mål og modernisering i Dag og Tid. Den 11. mars stod det ei bokmelding av Klaus Johan Myrvoll og eit innlegg av Gaute Losnegård (ikkje på nettet). I dag har Oddvar Skre eit innlegg med mange gode poeng, og eg har følgjande på prent: Continue reading

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Tekstar i BT, DT og S&S

Dei siste dagane har eg hatt ymse tekstar på prent i ymse organ i høve utgjevinga av Mål og modernisering 1868-1940. Det gjeld:

Det nynorske byproblemet (Syn og Segn, 1/2011, ikkje på nett)
By og land – mann mot mann (Bergens Tidende, 3. mars)
Militærpolitikk framfor målsak (Dag og Tid, 4. mars, pluss intervju)

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Mål og modernisering

Omslag Mål og modernisering 1868-1940Fredag (18/2) lanserte eg bok under seminaret Nynorsk fagdag i Oslo. Mål og modernisering 1868-1940 er ei noko nedkorta utgåve av doktoravhandlinga mi. Les meir om boka her.

Innlegget mitt om «Det nynorske byproblemet» på seminaret byggjer på boka og kjem på prent om ikkje så lenge.

Posted in Språkhistorie | 1 Comment

Appell for Lærdal sjukehus

Politikk og musikk for lokalsjukehuset - 13.2.2011I går kveld hadde Forsvar Lærdal sjukehus, Lærdal Musikklag og Lærdal Frivilligsentral tromma saman til stor tilstelling med musikk og politikk for sjukehuset. Over 300 hadde møtt fram i den fullsette Storstova på Lærdalsøyri skule, og frå Jostedalen var det tinga folkemusikkinnslag og appell. Kine Svori (14) gjorde stor lukke med hardingfela og kvedarrøysta si, og eg fekk gleda av å seia dette (med nokre illustrerande lenkjer):

Godtfolk!

Det er eit trylleord som førekjem oftare og oftare når det er snakk om sjukehus og andre offentlege tenester, og det er ordet kvalitet. Det kan sjå ut som eit uskuldig og tilforlateleg ord, for ingen er vel mot god kvalitet. Continue reading

Posted in Politikk | 1 Comment

Delar av avhandlinga på nettet

Som somme lesarar av Sogn Avis kanskje fekk med seg i januar, kjem doktoravhandlinga mi  som bok (lansering 18. februar under Nynorsk fagdag).

Nokre av teori- og bakgrunnskapitla frå avhandlinga er ikkje med der, så dei har eg no lagt ut her.

Posted in Språkhistorie | Leave a comment

Flotte skispor Bjønnstegane-Vetledøla

Dette var torsdag i 2-tida, mildare og like fint i dag. Så her er det berre å koma seg ut, folkens!

Ved Fåbergstølen 2.12.2010

Posted in På tur | Leave a comment

Barndomsminne frå Vikersund

Følgjande innlegg står i Aftenposten i dag:

Barndomsminne frå Vikersund

Oda Rygh, statsvitar, fekk 4/11 spalteplass for å fortelja si personlege historie om at ho no flytter frå heimbygda Vikersund. Me lever i eit fritt land, så alle som vil kan flytta til Drammen når dei vil, og mange kan sikkert ha gode og djupt personlege grunnar for å gjera det. Men Rygh skriv ikkje berre om Vikersund – ho skriv òg generelt om ”Bygda”. Mot Rygh si personlege historie kan det haldast hundre- og tusenvis av andre særs ulike personlege historier om ulike opplevingar av ulike bygder, tettstader, byar og bydelar. Aviser, blad og bloggar er fulle av desse historiene. Skal dette ha interesse for samfunnsdebatten, må ein nødvendigvis ha ein idé om kor representative historiene er. Som mange andre bygdekritikarar har Rygh diverre ikkje ein einaste refleksjon kring dette representativitetsproblemet. Dette har minst tre sider: både kor representativ ho er som høgt utdanna ung kvinne frå bygda, kor representativ opplevinga hennar av Vikersund er, og kor representativ Vikersund er for ”Bygda”. Ein kan innvenda at det må vera lov å fortelja si personlege historie utan slike refleksjonar. Greitt nok, men då er det noko underleg å signera meiningsytringa med ”statsviter”.

Oddmund L. Hoel, Jostedalen

I går hadde Birger Emanuelsen òg eit svar til Rygh.

Posted in Politikk | Leave a comment