Arkiv for kategorien "Bøker"

Lars Stølen til minne

Grunnleggjaren av Luster mållag, Lars Stølen, gjekk bort 17. mai. Minneordet om han ligg no under historie.

Med hjelp frå mållaget, Jostedal historielag og Jostedal spel- og dansarlag vart dikt- og songsamlinga hans “Glør i grua” utgjeven i 2006. Meir om boka finn ein hjå Jostedal historielag.

Fuhr-boka sel som varmt kveitebrød

Berre knapt tre veker etter lanseringa er halve opplaget på 700 rive vekk. Hadde du tenkt å gje bort boka til jol? Då er det ikkje dumt å sikra seg nokre eksemplar alt no.

Ny bok: Siste dag på kontoret av Sjur H. Fuhr

Omslag Sjur H. FuhrEit utval av dikta til Sjur H. Fuhr er no endeleg komne i bokform. Boka Siste dag på kontoret av Sjur H. Fuhr – rimsmed og kronisk snøyrefant vart lansert under ei festleg samkome på 90-årsdagen til forfattaren 19. mars. Den godt vaksne debutanten har gjennom åra gledd mange med lune, gjenomtenkte og humoristiske kommentarar på vers til mangt og mykje som har hendt, anten gjennom lokalavisa, joleheftet til IL Bjørn, kalenderen til Luster sparebank eller munnlege samanhengar. No er mykje av dette teke vare på for ettertida mellom to permar, til glede både for gamle og nye lesarar.

Sonedottera Martha med gode hjelparar har skrive dikta inn på data. Stein Bugge Næss har sett opp stoffet, ordna med produksjonen og skrive eit etterord om mennesket og diktaren Sjur H. Fuhr. Luster mållag har hjelpt til med utgjevinga, og Luster sparebank, Luster kommune og Luster energiverk har støtta utgjevinga økonomisk gjennom å førehandstinga ein del eksemplar.

Boka kan kjøpast hjå
* Leik og nytte, Pyramiden i Gaupne
* Svabui (SPAR Svabo Høyheim) i Luster
* Skjeldestad Libris, Sogndal
* laget direkte ved å kontakta Stein Bugge Næss, 6875 Høyheimsvik, tlf 57 68 65 00, e-post stein.naess@luster-fjordhytter.com.

Pris: kr 200 (+ porto)
Innbunden (stive permar)
117 sider
ISBN 978-82-7650-004-2