Arkiv for kategorien "Dialektar"

Gaupne-dialekten under lupa

Den 19. desember var dialektforskaren Øystein Alexander Vangsnes, Tromsø (opphavleg frå Leikanger), i Gaupne. Han er leiar for det store nordiske dialektsyntaksprosjektet ScanDiaSyn. Det dreiar seg då altså om å finna ut korleis dialektane formar setningar (ordrekkjefølgje o.l.) på ulikt vis. Gaupne er eitt av “målepunkta” til prosjektet, og Øystein intervjua fem gaupningar, tre unge og to som har lagt den fyrste ungdomen bak seg. Luster mållag hadde gleda av å hjelpa til med å skaffa informantar. Gaupne-vitjinga fekk fine oppslag både i NRK Sogn og Fjordane og Sogn Avis. Øystein fortel meir om dagen i Gaupne og noko om kva han fann ut der på prosjektbloggen. Der finn ein òg meir om prosjektet.