Målprisen

Luster mållag har sidan 2002 delt ut Målprisen til verksemder, institusjonar, organisasjonar eller personar i Luster som
·         nyttar nynorsk på eit felt der målet i utgangspunktet ikkje står så sterkt
·         syner nynorsken fram til særleg utsette eller viktige grupper, til dømes ungdom og ungar
·         òg brukar nynorsk i møte med bokmålsbrukarar, i eller utanfor lokalsamfunnet
·         syner særleg interesse for målodling og god nynorsk

Prisnemnd er styret i Luster mållag.

Prisen vert til vanleg delt ut av leiaren i Luster mållag på Lustramarknaden i Gaupne tidleg i juni.

Styret i Luster mållag tek gjerne imot framlegg til kandidatar.

Vinnarar
2019: Jostedal Hotell
2018: Torodd Joranger
2017: (ikkje utdelt)
2016: Norskopplæringa i Sogndal
2015: Radio Luster
2014: Breheimsenteret AS
2013: Luster Turlag
2012: (ikkje utdelt)
2011: Reisemål Sogndal Luster AS
2010: Luster Sparebank
2009: Sylfest Lomheim
2008: Yngvar Andersen
2007: Kåre Øvregard
2006: (ikkje utdelt)
2005: Arne Johannessen
2004: Jostedalen Breførarlag
2003: Fjordglas AS
2002: Pyramiden Senterkafé

Nyhendemeldingar om målprisen