Bli medlem

Gjer som 50-60 andre lustringar, hafslobygdingar og jostedøler og bli med i Luster mållag.

Slik støttar du arbeidet til Luster mållag, og endå viktigare: du stør det svært viktige arbeidet som Noregs Mållag gjer på nasjonalt plan. Det er lett å ta nynorsken som sjølvsagt her i Luster, men me er heilt avhengige av eit sterkt Noregs Mållag som kan arbeida for målet vårt der det trengst mest.

Det er rasande enkelt å melda seg inn. Kontakt leiar Oddmund L. Hoel (tlf 57 68 66 18, mobil 970 21 194 eller e-post) eller andre i styret.

Eller kontakt skrivarstova til Noregs Mållag på tlf 23 00 29 30 eller e-post.

Medlemskapen fyrste året kostar kr 200. Deretter er medlemspengane 330 kr årleg (2007). Det er rabatt for familiemedlemer.