Om nettstaden

Her finn du informasjon om aktiviteten i Luster mållag, om nynorsk og dialektar i Luster i dag, historia til målrørsla og målreisinga i Luster og peikarar til andre gode nettsider med informasjon om nynorsk og målsak.

Nettstaden er organisert som ein ‘blogg’ der nyhendemeldingane dominerer. Det er fullt mogleg å kommentera meldingar og sider på nettstaden om du ønskjer det.