Då Noregs Mållag vart skipa (bok 2006)

1906-umslag.jpgHoel, Oddmund L. (2006). Då Noregs Mållag vart skipa. Referat frå Målmannsstemna 4.-5. februar 1906. Oslo: Noregs Mållag. (106 s.)

Hovudinnhaldet i heftet er dei fyldige avisreferata og tidlegare uprenta handskrivne referata frå Målmannsstemna i 1906. Det inneheld i tillegg ein del andre sentrale dokument om stemna og ei fullstendig deltakarliste. Eg har dessutan skrive ei innleiing om stemna og ei om deltakarane. Det vart utgjeve i høve 100-årsjubileet for Noregs Mållag.

Bibsys-oppføring

Pdf-ikon fulltekst (pdf)

Heftet kan kjøpast hjå Noregs Mållag.

ISBN 82-7339-053-5