Kjønnsperspektiv på målreisinga 1885-1940 (bokkapittel 2013)

Hoel, Oddmund L. (2013). Eit maskulint prosjekt? Kjønnsperspektiv på målreisinga 1885–1940. I Jens Johan Hyvik og Stephen Walton (red.), «Der var ruskut å leggja utpå». Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur (s. 83-100). Oslo: Novus Forlag.

Pdf-ikonFulltekst (pdf)

Artikkelen er ein lett revidert versjon av prøveførelesinga mi for ph.d.-graden i historie ved NTNU 20. november 2009. Det oppgjevne emnet for førelesinga var ”Mål og maskulinitet. Kjønnsperspektiv på målsaka som ideologisk, kulturelt, språkleg og organisatorisk fenomen 1885–1940”.

Nordfag