Mål og modernisering 1868-1940 (bok 2011)

Omslag Mål og modernisering 1868-1940Hoel, Oddmund Løkensgard. (2011). Norsk målreising. Mål og modernisering 1868-1940. (Bd. 2). Oslo: Det Norske Samlaget. (539 s.)

ISBN 978-82-521-7446-5

Bokutgåva av doktoravhandlinga mi. Startåret for framstillinga er 1868, ikkje 1885 som i avhandlinga. Framstillinga er elles noko nedkorta, primært ved at eit par bakgrunns- og teorikapittel er tekne ut. Band 1 i verket Norsk målreising er Språk og nasjon 1739-1868 av Jens Johan Hyvik.

Meir om boka
Bokomtale (Samlaget)
Innhaldliste (pdf)
Samandrag (av avhandlinga)
Presentasjon av avhandlinga på disputasen 20.11.09
Om doktoravhandlinga (med digital utgåve av kapitla som ikkje er med i boka).
Oria-oppføringar (bokutgåva | avhandlinga)
Prosjektside i Cristin

Media/debatt
Ny bok om målreising (intervju), Sogn Avis 17.1.2011
Intervju på Radio Luster, 28.1.2011
Det nynorske byproblemet  (artikkel), Syn og Segn 1/2011
By og land – mann mot mann (artikkel), Bergens Tidende 3.3.2011
Militærpolitikk framfor målsak (artikkel), Dag og Tid 4.3.2011
Tilbakegangen kom ikkje av krigen (intervju), Dag og Tid 4.3.2011
Atterslaget som måtte koma (bokmelding), av Klaus Johan Myrvoll, Dag og Tid 11.3.2011
Målrørsla og byane (innlegg), av Gaute Losnegård (innlegg), Dag og Tid 11.3.2011
Språkhistorie som samfunnshistorie, Dag og Tid 18.3.2011
Krigen og målrørsla (innlegg), av Oddvar Skre, Dag og Tid 18.3.2011
Ei suksesshistorie (intervju), Adresseavisen 21.3.2011
Målreising i aktørperspektiv (bokmelding), av Heming Gujord, Bergens Tidende 21.3.2011
Det store hamskiftet (bokmelding), av Olaf Almenningen, Klassekampen 30.4.2011
Bokmelding, av Torbjörn Nilsson, Historisk Tidsskrift, nr. 2, 2013, s. 306-311.