Marcus Jacob Monrad som målpolitikar (bokartikkel 1998)

Hoel, Oddmund L. (1998). Marcus Jacob Monrad som målpolitikar. I Ruth Vatvedt Fjeld og Boye Wangensteen (red.), Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998 (s. 43-58). Oslo: Nordisk forening for leksikografi – Kunnskapsforlaget.

Artikkelen byggjer på eit føredrag på språkleg instituttseminar, Avd. for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 26.4.1996.

Bibsys-oppføring

Pdf-ikon fulltekst (pdf)