Nasjonal nynorsk kunnskapsbase (rapport 2002)

Hoel, Oddmund L. (2002). Nasjonal nynorsk kunnskapsbase. Prosjektrapport. Jostedalen: Det norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum.

Eg var engasjert eit par månader i 2002 for å skriva denne rapporten om korleis ein nasjonal nynorsk kunnskapsbase kunne etablerast. Etter mange krokvegar og omvegar og stor innsats frå ei rekkje folk og institusjonar, særleg oppdragsgjevarane mine, fekk prosjektet offentleg støtte. Dette resulterte i opninga av nettleksikonet Allkunne i 2009.

Pdf-ikonfulltekst