4 Populærfaglege arbeid

(2020). Samferdsle før bilen – skysstellet i Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis, 75–77.

(2020). Folkehøgskulekvinna Mette Dahl – eit portrett. Årbok for Sogn, 32–59.

(2019). Sogn og Fjordane. Lærarfylket. Kjelda (nr. 2), 22–27. – Saman med Gunnar Yttri.

(2019). Elveførebygging etter 1898-flaumen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 63), 89–91.

(2019). Valjuks i Jostedalen [i 1844]. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 63), 93.

(2019). Dei nynorske prinsippa. Norsk Tidend (nr. 1), 12–15. [fulltekst]

(2018). 50 år med sentralskule i Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 62), 84–85. [fulltekst]

(2018). Siste nytt frå 1600-talet: Prestesøknaden til Henrik Nitter. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 62), 90–91. [fulltekst]

(2018). «Friluftsliv» i bygdene på 1800-talet? Turmagasinet 2018. Sogn og Fjordane Turlag, 36–38. [fulltekst]

(2017). Siste nytt frå 1600-talet: Klagebrev frå presten i 1667. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 61), 107–108. [fullstekst]

(2017). Stor utvandring frå Jostedalen til Nord-Amerika. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 61), 104–106. [fulltekst]

(2016). Siste nytt frå 1600-talet: Mislukka kommunereform i 1630-åra. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 60), 97–98. [fulltekst]

(2016). 100 år sidan fyrste bilruta til Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 60), 88–90. [fulltekst]

(2015, 8. desember). Ap-soga i Luster [melding av Bygdene og folket]. Sogn Avis, s. 13.

(2015). Siste nytt frå 1600-talet: Den fyrste fattige jostedølen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 59), 116–117. [fulltekst]

(2015). Unikt bilete av kyrkja og prestegarden har kome for ein dag. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 59), 112–113. [fulltekst]

(2014). 1814: Val til riksforsamlinga og «uordener» i Kroken. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 58), 92–95. [fulltekst | omtale]

(2014). 100 år sidan Jostedalen fekk telefon. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 58), 100–105. [fulltekst]

(2014). Siste nytt frå 1600-talet: Skatteting i Åsen 1667. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 58), 107. [fulltekst]

(2014, 28. oktober). Sentraliserande kommunereform. Sogn Avis (kronikk). [fulltekst]

(2014, 18. mars). Bededagen i 1814 – ein studie i opprør. Firda (kronikk) – Saman med Jan Anders Timberlid. – Òg prenta i Firdaposten (18.3.), Sogn Avis (19.3.), Firda Tidend (19.3.2014) og Ytre Sogn (25.3.2014). – Følgt opp med debattinnlegg i Sogn Avis 31.3.2014. [fulltekst, kronikken] [om 1814-prosjektet]

(2013). Luster kommune 50 år. Lustranytt (nr. 2), 2–5. – Saman med Hege Roll Hansen [fulltekst]

(2013). Ivar Aasen i Jostedalen 1855. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 57), 90. [fulltekst]

(2013). Jostedalen og kommunesamanslåinga i 1963. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 57), 93–95. – Saman med Hege Roll Hansen [fulltekst]

(2013). Siste nytt frå 1600-talet. Harde tider i Mjølver alt på 1600-talet. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 57), 96–97. [fulltekst]

(2013). Bygdefeminisme for stemmerett. Kvinnestemmer frå Sogn og Fjordane [nettstad]. – Saman med Eli Bjørhusdal [fulltekst]

(2013). Fylkeshistoria år for år [notisar 1763–2013]. Jubileumsavis for Sogn og Fjordane (nr. 1), 3–47. – Saman med Hege Roll-Hansen, og Anders Timberlid [fulltekst]

(2012). Siste nytt frå 1600-talet. Høyrde Jostedalen til Luster eller Hafslo etter nyryddinga? Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 56), 107–110. [fulltekst]

(2012, 11. oktober). Verdilaus forsking om éin karakter i norsk. Bergens Tidende [kronikk]. [fulltekst]

(2011). Gardar tekne av snøskred i Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 55), 85–87. [fulltekst]

(2011). Siste nytt frå 1600-talet. Jostedalen del av Hafslo prestegjeld kring 1615. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 55), 87. [fulltekst]

(2011, 4. mars). Militærpolitikk framfor målsak. Dag og Tid, s. 22–23. [fulltekst]

(2011, 3. mars). By og land – mann mot mann. Bergens Tidende, s. 7. [fulltekst]

(2010, 17. desember). Farvel til klammene [intervju med Oddmund L. Hoel, Grete Riise, Rolf Theil og Gro Morken Endresen]. Dag og Tid, s. 6–7. [fulltekst]

(2010). Då Matthias Foss måtte gå til Dale på bispevisitas. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 54), 87–88. [fulltekst]

(2010, 28. januar). Grisgrendtfylke nummer 1. Bergens Tidende [kronikk]. – Og prenta i Nationen, 30. januar. [fulltekst]

(2009). Ny bok om rein og reinsjakt. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 53), 100.

(2009). På jakt etter mellomalderkyrkja i Jostedalen [intervju med Stig Nordrumshaugen]. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 53), 94–95. [fulltekst]

(2008). Straum i 50 år. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 52), 88–89. [fulltekst]

(2007, 18. mai). Motkultur [innlegg]. Klassekampen. [fulltekst]

(2006). Jostedal mållag 100 år. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 50), 88–89. [fulltekst]

(2006). Utsendingar frå Sogn og Fjordane på Målmannsstemna 1906. Kjelda (3), 26–27. [fulltekst]

(2006, 3. februar). Då Noregs Mållag vart skipa [intervju]. Stavanger Aftenblad Pluss, 20-23. – Òg prenta i Bergens Tidende magasinet, 11. februar, 36–37.

(2005, 19. mai). Med lokal vri på 1905 [intervju]. Sogn Avis.

(2005). Store utfordringar for walisisk mål. Norsk Tidend (nr. 1), 12–13.

(2005). 1905 i Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 49), 6–7. [fulltekst]

(1999). Digitalisering av nynorsk. Målpolitikk og forlagsverksemd. Mål og makt (nr. 1), 14–16.

(1998). Målrørsla gjennom 150 år. Motmæle (nr. 5), 14–16.

(1997). Utviklinga av landsmålet. I Helge Danielsen og Ruth Hemstad (red.), Jakten på det norske. En utstilling om nasjonal identitet. Norsk folkemuseum, 23.10–01.02.98 (s. 27-31). Oslo: Museet.

(1997). Ivar Aasen. Livet, verket [cd-rom]. Oslo: Samlaget. – Manus, redaksjon og prosjektleiing.

(1996). Hovudfagsstudenten: Ressurs eller problem i språkforskinga ved INL? Norskrift (nr. 87), 29–41.

(1996). Kva ville Aasen? I Asgjerd Ramsfjell Taksdal (red.), Mannen og verket. Skrifter frå var Aasen-året 1996, hefte 3 (s. 16–19). Oslo: Ivar Aasen-året 1996.

(1994). 100 år sidan fyrste høgskuleeksamen på nynorsk. «Jamvæl gjentur med bymål, vil skriva landsmål til eksamen». Eg. Meldingsblad for norsk målungdom (nr. 6), 15–17.