Det nynorske byproblemet (Syn og Segn 2011)

Hoel, Oddmund L. (2011). Det nynorske byproblemet. Syn og Segn (nr. 1), 20-30.

Artikkel basert på Mål og modernisering 1868-1940, særleg kapitla 3, 6 og 10. Ein nedkorta versjon vart halden som innlegg på seminaret Nynorsk fagdag, Oslo 18. februar 2011.

Ein endå kortare versjon stod som kulturdebattinnlegg i Bergens Tidende 3.3.2011.