To kapittel i Norsk språkhistorie (under arbeid)

Firebandsverket Norsk språkhistorie skal bli eit nytt vitskapleg referanseverk, og bak prosjektet står ei rekkje språkforskarar ved norske universitet og høgskular. Hovudredaktørar er Agnete Nesse og Helge Sandøy, og utgjevar er Novus forlag. Verket blir utgjeve i 2016–17 med band I som det fyrste i april 2016.

Nettstaden til prosjektet

Band IV Tidslinjer, kapittel 7: «Unionstida med Sverige (1814–1905)»

Ca 80 sider, endeleg manus levert i februar 2016, utgjeving truleg hausten 2017. Sjå førebels innhaldsliste til kapittel 7 (pdf)

Om band 4 (Novus)

Band III Ideologi, kapittel 1: «Norsk språkhistorieskriving»

Ca 80 sider, under arbeid, utgjeving i 2017.

Om band 3 (Novus)