To kapittel i Norsk språkhistorie (under arbeid)

Firebandsverket Norsk språkhistorie er det nye vitskaplege referanseverket på feltet, og bak prosjektet står ei rekkje språkforskarar ved norske universitet og høgskular. Hovudredaktørar er Agnete Nesse og Helge Sandøy, og utgjevar er Novus forlag. Band 1 kom i 2016, og band 2 og 3 kom i 2018. Band 4 er også venta i 2018.

Nettstaden til prosjektet

Eg har skrive to kapittel:

I band III Ideologi, redigert av Tove Bull:
Kapittel 1. Norsk språkhistorieskriving

Side 51–148. Bandet vart utgjeve i juni 2018. Sjå førebels innhaldsliste til kapittel 1 (pdf)

Om band 3 (Novus)

 


I band IV Tidslinjer, redigert av Agnete Nesse:
Kapittel 7. Unionstida med Sverige (1814–1905)

Ca 80 sider, endeleg manus levert i februar 2016, utgjeving truleg hausten 2018. Sjå førebels innhaldsliste til kapittel 7 (pdf)

Om band 4 (Novus)