To kapittel i Norsk språkhistorie (under arbeid)

Firebandsverket Norsk språkhistorie skal bli eit nytt vitskapleg referanseverk, og bak prosjektet står ei rekkje språkforskarar ved norske universitet og høgskular. Hovudredaktørar er Agnete Nesse og Helge Sandøy, og utgjevar er Novus forlag. Verket blir utgjeve i 2016–17 med band I som det fyrste i april 2016.

Nettstaden til prosjektet

Band IV Tidslinjer, kapittel 7: «Unionstida med Sverige (1814–1905)»

Ca 80 sider, endeleg manus levert i februar 2016, utgjeving truleg hausten 2017. Sjå førebels innhaldsliste til kapittel 7 (pdf)

Om band 4 (Novus)

Band III Ideologi, kapittel 1: «Norsk språkhistorieskriving»

Ca 100 sider, endeleg manus levert i september 2017, utgjeving hausten 2017/våren 2018. Sjå førebels innhaldsliste til kapittel 1 (pdf)

Om band 3 (Novus)