Tekstar

Omslag Mål og modernisering 1868-1940Her ligg tekstar av ulikt slag eg har publisert sidan 1989, hovudsakleg faglege, men òg nokre målpolitiske.

Vel kategori i nedtrekksmenyen over («Tekstar»). I kvar kategori finst ei publikasjonsliste med peikarar vidare til fulltekstversjonar eller omtaler der det finst.

Andre publikasjonslister:

Teknisk merknad
Dei fleste tekstane ligg her som pdf-dokument som er skanna frå papirpublikasjonane og deretter ocr-handsama. Det vil seia at teksten som kjem fram på skjermen, er identisk med den i papirutgåva og at det ligg ein usynleg tekst under som gjer at ein kan kopiera ut tekst og søkja i dokumentet med søkjefunksjonen i nettlesaren/Acrobat Reader. Ver merksam på at den underliggjande teksten i desse dokumenta ikkje er korrekturlesen.