Norigs maallag. Aarsmelding 1917 (1918)

nm_aarsmelding_1917.jpgNorigs maallag. Aarsmelding 1917. (1918). Ved skrivaren kaptein Edv. Os. Oslo: Norigs maallag.

Pdf-ikon fulltekst (pdf, 2,4 Mb)

Sambok-oppføring (ikkje i Bibsys)

Innhald: Årmsleding 1917,  årsmøtet 1918, meldingar frå fylkeslag og målkontor, målvoksteren i 1917 og tillegg om plan for arbeidet i Trønderlaget, norsk i styringsverket, norskopplæring for post- og telegraffolk, lovføresegner om målet i folkeskulen og lover for Noregs mållag.