Studentar i målstrid (bokkapittel 2003)

smiosoga.jpgHoel, Oddmund L. (2003). Kap. 1 Studentmållaget tek form, og kap. 2 Mellom venstrestaten og arbeidarpartistaten. I Olaf Almenningen, m.fl., Studentar i målstrid. Studentmållaget i Oslo 1900-2000 (s. 15-151). Oslo: Samlaget.

Bibsys-oppføring (kapittel 1 | kapittel 2)

heile boka i fulltekst (Google Book Search)