Sogndal folkehøgskule som sentrum for målreisinga 1870-1900 (Årbok for Sogn 2013)

Hoel, Oddmund L. (2013). Sogndal folkehøgskule som sentrum for målreisinga 1870–1900. Årbok for Sogn, 121–133.

Pdf-ikon Fulltekst (3,0 Mb)

Artikkelen dokumenterer at målmiljøet kring Sogndal folkehøgskule spela ei endå viktigare rolle prosessen fram mot jamstillingsvedtaket i 1885 enn det som går fram av tidlegare framstillingar.

Artikkelen er ei omarbeidd og utvida utgåve av føredrag haldne på tilstellingar av Sogndal bibliotek og Sogndal Mållag 11.2.2013 og på Sogndal folkehøgskule 18.6.2013. Ein tidlegare versjon ligg som fulltekst på sfj250.no.