Kongeleg naudhjelp til Jostedalen (føredrag 2012)

Hoel, Oddmund L. (2012). Kongeleg naudhjelp til Jostedalen. Brevekst og krise i 1740-åra. Upublisert føredrag i Jostedal historielag, 1.3.2012.

Presentasjon (PowerPoint, 3 Mb)

Ein omarbeidd versjon av føredraget vart publisert som artikkel i 2013 – sjå der for nærare omtale.