1 Bøker og bokartiklar

1.1 Bøker og rapportar

(2017). Soga om Sogn og Fjordane. Fjordfylket på nye vegar 1875–1945. (Bd. 3). Bergen: Fagbokforlaget. 320 s. [omtale og utdrag]

(2012). Kyrkjebok for Jostedalen 1733–1751. Avskrift og innleiing ved Oddmund L. Hoel. Jostedalen: Jostedal historielag. [omtale og fulltekst]

(2011). Norsk målreising. Mål og modernisering 1868–1940. (Bd. 2). Oslo: Det Norske Samlaget. [omtale]

(2009). Målreising og modernisering i Noreg 1885–1940. Avhandling (ph.d.). Trondheim: NTNU, Det humanistiske fakultetet. [omtale, innhald og samandrag]

(2006). Då Noregs Mållag vart skipa. Referat frå Målmannsstemna 4.–5. februar 1906. Oslo: Noregs Mållag. – Innleiing og redigering. [fulltekst]

(2002). Nasjonal nynorsk kunnskapsbase. Prosjektrapport. Jostedalen: Det norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum. [fulltekst]

(1996). Nasjonalisme i norsk målstrid 1848–1865. KULTs skriftserie, 51. Oslo: Noregs forskingsråd. [fulltekst]

1.2 Kapittel og artiklar i fagbøker

(2018). Kapittel 7. Unionstida med Sverige (1814–1905). I Agnete Nesse (red.), Norsk språkhistorie. Tidslinjer (Bd. 4, s. 425–502). Oslo: Novus. [omtale og innhaldsliste]

(2018). Kapittel 1. Norsk språkhistorieskriving. I Tove Bull (red.), Norsk språkhistorie. Ideologi (Bd. 3, s. 51–148). Oslo: Novus. [omtale og innhaldsliste]

(2017). Maalkassa – landslaget for målsaka før Noregs Mållag. I Knut E. Karlsen, m.fl. (red.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år (s. 97–119). Oslo: Novus. [omtale]

(2014). Dei fyrste valmenn og røysteføre i Sogn med vekt på Jostedalen og Luster. I Jens Johan Hyvik, Oddmund L. Hoel og Harald Krøvel (red.), Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark (s. 397–427). Oslo: Novus forlag. [fulltekst]

(2014). Innleiing. I Jens Johan Hyvik, Oddmund L. Hoel, og Harald Krøvel (red.), Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark (s. 9–48). Oslo: Novus forlag. – Skriven i lag med Jens Johan Hyvik og Harald Krøvel. [omtale | fulltekst]

(2013). Eit maskulint prosjekt? Kjønnsperspektiv på målreisinga 1885–1940. I Jens Johan Hyvik og Stephen Walton (red.), «Der var ruskut å leggja utpå». Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur (s. 83–100). Oslo: Novus Forlag. [fulltekst]

(2010). Kap. X Det ringaste prestekallet i landet, og kap. XI Jostedal prestegard. I Kåre Øvregard, m.fl. (red.), Jostedal kyrkje. Fakta, segn og soge gjennom 350 år (s. 169–211). Leikanger: Skald forlag. [fulltekst]

(2005). 1905 i Sogn. I Kari Aslaug Hasle, m.fl. (red.), Lokale røyster i 1905. Unionsoppløysinga i aviser på Nord-Vestlandet (s. 27–54). Volda: Høgskulen i Volda. [fulltekst]

(2003). Kap. 1 Studentmållaget tek form, og kap. 2 Mellom venstrestaten og arbeidarpartistaten. I Olaf Almenningen, m.fl. (red.), Studentar i målstrid. Studentmållaget i Oslo 1900–2000 (s. 15–151). Oslo: Samlaget. [fulltekst]

(1998). Ivar Aasen som opposisjonell nasjonalist. I Øystein Sørensen (red.), Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet (s. 303–320). Oslo: AdNotam. [fulltekst]

(1998). Marcus Jacob Monrad som målpolitikar. I Ruth Vatvedt Fjeld og Boye Wangensteen (red.), Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998 (s. 43–58). Oslo: Nordisk forening for leksikografi – Kunnskapsforlaget. [fulltekst]

(1997). «Vi have med Beklagelse seet Ivar Aasens Navn i Spidsen for disse Spogets Babylonere». Reaksjonar på Ivar Aasen 1840–70. I Geir Hjorthol (red.), Forteljingar om Ivar Aasen. Aasen-resepsjonen i fortid og notid. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet, 2 (s. 71–84). Volda: Høgskulen i Volda. [fulltekst]

(1997). Language traditionalism and the nationalism conflict after 1814. I Unn Røyneland (red.), Language contact and language conflict. Proceedings of the International Ivar Aasen Conference, 14–16 November 1996, University of Oslo (s. 297–304). Volda: Volda College. [fulltekst]