6 Kjelder og andre tekstar

Eg har lagt ut ei rad kjelder om soga til Jostedalen på nettstaden til Jostedal historielag.

Årsmeldingar for Noregs Mållag 1906-1918

nm_1914-16.jpgFrå skipinga i 1906 og fram til 1918 vart årsmeldingar, årsmøterefererat, rekneskap og andre sentrale organisasjonsdokument samla i fire prenta hefte. Dette er dei viktigaste kjeldene til historia til samskipnaden i den viktige oppbyggingsfasen i tiåret etter skipinga. Her kan dei lastast ned som pdf-dokument. Dokumenta er OCR-lesne slik at ein kan søkja i dei, men dei er ikkje korrekturlesne.

Norigs maallag 1906-14 (1915)
Norigs maallag 1914-16 (1917)
Norigs maallag. Aarsmelding 1917 (1918)
Norigs maallag. Aarsmelding 1918 (1919)