8 Leksikonartiklar o.l.

8.1 Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE)
8.2 Allkunne
8.3 Lokalhistoriewiki
8.4 Norgeshistorie.no

8.1 Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE)
Leksikonet vart utgjeve i to band i april 2018 (Amsterdam University Press) etter å ha vore tilgjengeleg som nettleksikon sidan 2015. Det dokumenterer kulturnasjonalismen i alle europeiske kulturområde på 1800-talet, og eit viktig siktemål er å få fram korleis nasjonale og etniske grupper vart inspirerte av kvarandre.

Eg har skrive desse artiklane:

Artiklane om norske emne er elles skrivne av Tim van Gerven (13 artiklar), Narve Fulsås (4), Kasper van Kooten (2) og Kim Simonsen, Max Bouwhuis og Viggo Bank Jensen (1).

Aktuelle nettsider:

8.2 Allkunne
Artiklar om personar og institusjonar i målrørsla. Mine artiklar, publiserte 2011–12:

Personar: Ola Eiriksson Bø | Jon Dyrrdal | Olav Andreas EftestølOla Five | Olav Hoprekstad | Nikolai LundegaardAnstein Myhr | Eirik Sommer | Henrik Størmer

Institusjonar: bondeungdomslag | målkontor | studentmållag

8.3 Lokalhistoriewiki
Hovudsakleg artiklar om lokalhistoriske emne frå Jostedalen, men òg ein del stoff frå historia til Sogn og Fjordane.

  • 2010: oppretta 195 artiklar
  • 2011: oppretta 46 artiklar
  • 2012: oppretta 71 artiklar
  • 2013: oppretta 69 artiklar
  • 2014: oppretta 23 artiklar
  • 2015: oppretta 4 artiklar

Større artiklar:

8.4 Norgeshistorie.no
Eit nettleksikon om norsk historie som historikarmiljøet ved Universitetet i Oslo står bak, lansert hausten 2015. Mine artiklar: