Kommunesamanslåinga Luster-Hafslo-Jostedalen i 1963 (2016)

artikkel-fyrstesideI høve 50-årsjubileet for storkommunen Luster vart Hege Roll-Hansen og eg spurde av kommunen om gjere ei historiefagleg gransking av samanslåingsprosessen. Artikkelen vart skriven i 2012/13 og prenta i 2016.

Hovudpublikasjon

Roll-Hansen, Hege, og Oddmund L. Hoel. (2016). Kommunesamanslåinga i 1963. Luster. Lokalhistorisk årbok (nr. 7), 67–84.

Innhald: Kommuneinndelingane fram til 1940 // Kommuneinndelingskomiteen // Schei-komiteen i Sogn og Fjordane 1963 // Framlegga 1957 og 1959 // Samanslåingsprosessen // Kommunevala i 1962, 1963 og 1967 // Etter samanslåinga: Den nye kommunen sine vurderingar // Avslutning // Kjelder og litteratur

Mindre artiklar

Roll-Hansen, Hege og Oddmund L. Hoel. (2013). Luster kommune 50 år. Lustranytt (nr. 2), 2–5. [fulltekst (pdf) | heile heftet]

Hoel, Oddmund L. og Hege Roll-Hansen. (2013). Jostedalen og kommunesamanslåinga i 1963. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 57), 93–95. [fulltekst (pdf)]

Føredrag

Hoel, Oddmund L. (2013). Luster kommune 50 år – samanslåinga i 1963. Upublisert festtale på 50-årsjubileet for kommunestyret i Luster 19.12.2013. – Sendt direkte på Radio Luster.

Hoel, Oddmund L. (2013). Kommunesamanslåinga i Luster i 1963. Upublisert tale på festmiddag i høve 40-årsjubileet til Luster pensjonistlag 25.10.2013.

Hoel, Oddmund L. (2013). Kommunesamanslåinga i 1963. Upublisert tale på festmiddag for kommunestyret og rådmannsgruppa i Luster, Jostedal hotell 21.9.2013.

Roll-Hansen, Hege. (2013). Statlig styring og lokal motstand – om demokrati, teknokrati og forhandling om kommunegrenser. Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, Sogndal 3.–5.5.2013.