Nasjonalisme i norsk målstrid 1848-1865 (bok 1996)

Hoel, Oddmund L. (1996). Nasjonalisme i norsk målstrid 1848-1865. KULTs skriftserie, 51. Oslo: Noregs forskingsråd. (418 s.)

Fulltekst (nb.no)

Hovudoppgåva mi i nordisk språk og litteratur, levert ved Universitetet i Oslo våren 1996. Ho var skriven innanfor prosjektet «Utviklinga av ein norsk nasjonal identitet på 1800-talet» og same året prenta i skriftserien til KULT.

ISBN 82-12-00695-6