2 Tidsskriftartiklar (faglege)

2.1 Tidsskriftartiklar

(2020). Nynorskforfattarar reiser heim. Fire Garborg-forteljingar – fire museum. Nordisk museologi (nr. 1), 57–74. [fulltekst]

(2018). Forretningsmannen og målmannen Henrik Krohn. Årbok for Sogn, 102–135.

(2018). Store verdiar til liten nytte. Elektrisitetsutbygginga i Sogn og Fjordane før 1940. Heimen (nr. 2), 106–121. [fulltekst, Idunn]

(2016). Kommunesamanslåinga i 1963. Luster. Lokalhistorisk årbok (nr. 7), 67–84. – Saman med Hege Roll-Hansen [omtale]

(2016). Sigd, stølsmeieri og sigarar – tradisjon og endring i jordbruket i Sogn frå 1870-åra til andre verdskrigen. Årbok for Sogn, 78–97.

(2014). Vala til riksforsamlinga 1814 i Sogn og haugianarane i Luster. Årbok for Sogn, 24–43. [omtale | fulltekst]

(2014). 1814 – det mirakuløse året i Lavik prestegjeld. Årbok Høyanger, 78–85. – Saman Jan Anders Timberlid. [omtale]

(2013). Sogndal folkehøgskule som sentrum for målreisinga 1870–1900. Årbok for Sogn, 121–133. [fulltekst]

(2013). Tilhøvet mellom målrørsla og Arbeidarpartiet 1890–1940. Arbeiderhistorie. Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, 41–59. [omtale]

(2013). Offentlege krisetiltak i Jostedalen 1742–43. Heimen (nr. 1), 65–83. [omtale]

(2012). Regjeringskrise på målsaka. Mål og makt (nr. 1), 36–38. [fulltekst]

(2011). Det nynorske byproblemet. Syn og Segn (nr. 1), 20–30. [omtale]

(2006). Då nynorsken kom til Sogn – glimt frå Jostedalen og Lærdal. Årbok for Sogn, 48–56. – Saman Jan Olav Fretland. [fulltekst]

(2006). Frå al-Qaida til US Army. Den organiserte målrørsla før 1930. Mål og makt (nr. 1), 10–19. [fulltekst]

(2005). Den nasjonale reisinga i Noreg fram mot 1905. Årbok – Etne sogelag, 7–12. [fulltekst]

(2005). 1905 i Sogn: unionsoppløysing, republikanisme og målsak. Årbok for Sogn, 60–75. [fulltekst]

(1999). Dialektar og sosiolingvistikk. Ei drøfting av kva nyare sosiolingvistikk har hatt å seie for synet på kva ein dialekt er. Norskrift (nr. 98), 51–67. – Prøveførelesing til hovudfagseksamen i nordisk. [fulltekst]

(1994). Ordbøkene til Ivar Aasen. Prinsipp og metodar for innsamling og utval av ord. Maal og minne (nr. 3/4), 147–166. – Semesteroppgåve i leksikografi. [fulltekst]

(1992). Vegen fram mot språkfredsnemnda. Noko om den målpolitiske kursendringa til Arbeidarpartiet 1945–1964. Dragen. Humanistisk orientert tidsskrift (nr. 1), 17–27. – Mellomfagsoppgåve i nordisk. [fulltekst]

(1989). Striden om normering av stadnamn i etterkrigstida. Motiv, haldningar og motsetnader. Namn og nemne (nr. 6), 15–26. – Mellomfagsoppgåve i nordisk. [fulltekst]

2.2 Bokmeldingar

(2014). Bokomtale: Frå Holck til Heggø. Fargerike stortingsfigurar i ny bok. Årbok Høyanger, 94–95.

(1995). Anti-nasjonal språkhistorieskriving [melding av Torp/Vikør: Hovuddrag i norsk språkhistorie]. Mål og makt (nr. 3), 39–48.

(1994). Varmt forsvar for Indrebø [melding av Inger Indrebø Eidissen / Gustav Indrebø. Ei livsskildring]. Dag og Tid (13.5.).

(1993). Jan Prahl og andre bergensmålmenn [melding av Jostein Krokvik / Ny Hungrvekja og Jan Prahl]. Mål og makt (nr. 4), 42–51.

(1993). Det gamle arbeidslivet [melding av Einar Hovdhaugen / Frå det gamle arbeidslivet]. Dag og Tid (16.12.).

(1991). Fosna eller Kristiansund? [melding av Ola Stemshaug / Stridane om bynamna Fosna – Kristiansund]. Eg. Meldingsblad for norsk målungdom (nr. 1).