Målstrid, modernisering og rasjonalitet (manus 2009)

Hoel, Oddmund L. (2009). Målstrid, modernisering og rasjonalitet. Uprenta essay på ph.d.-kurset “Vitskapsteori og profesjonsetikk», Høgskolen i Oslo.

Pdf-ikon fulltekst (pdf)