Tidsliner – prøvesider

Arbeidssider for utprøving av tidlineverkty.

Laga med TimelineJS

Verkty for tidsliner (open kjeldekode), sjå TimelineJS. Eigne døme:

Laga med TimeMapper

Verkty som koplar tidsline og kart (open kjeldekode), sjå TimeMapper. Eigne døme:

Laga med StoryMap

Verkty med geografisk organisering av informasjonen, sjå StoryMap. Eigne døme: