Siste nytt frå 1600-talet

skatteting åsenFast spalte i Jostedal skule- og bygdeavis sidan 2011 om 1600-talet i Jostedalen. Artiklane byggjer i hovudsak på primærkjelder, mest skattelister.

  • 2018: Prestesøknaden til Henrik Nitter [pdf]
  • 2017: Klagebrev frå presten i 1667 [pdf]
  • 2016: Mislukka kommunereform i 1630-åra [pdf]
  • 2015: Den fyrste fattige jostedølen [pdf]
  • 2014: Skatteting i Åsen 1667 [pdf]
  • 2013: Harde tider i Mjølver alt på 1600-talet [pdf | nettside]
  • 2012: Høyrde Jostedalen til Luster eller Hafslo etter nyryddinga? [nettside]
  • 2011: Jostedalen del av Hafslo prestegjeld kring 1615 [pdf]