To kapittel i Norsk språkhistorie (2018)

Firebandsverket Norsk språkhistorie er det nye vitskaplege referanseverket på feltet, og bak prosjektet står ei rekkje språkforskarar ved norske universitet og høgskular. Hovudredaktørar er Agnete Nesse og Helge Sandøy, og utgjevar er Novus forlag. Band 1 kom i 2016, og band 2, 3 og 4 kom i 2018.

Nettstaden til prosjektet

Eg har skrive to kapittel:

I band III Ideologi, redigert av Tove Bull:
Kapittel 1. Norsk språkhistorieskriving

Side 51–148. Utgjeve i juni 2018. Sjå førebels innhaldsliste til kapittel 1 (pdf)

Om band 3 (Novus)

 


I band IV Tidslinjer, redigert av Agnete Nesse:
Kapittel 7. Unionstida med Sverige (1814–1905)

Side 425–502. Utgjeve i november 2018. Sjå førebels innhaldsliste til kapittel 7 (pdf)

Om band 4 (Novus)