9 Alle publikasjonar (kronologisk)

Dette er ikkje med:
* l
eksikonartiklar
*
nettsideartiklar
* transkripsjonar og kjeldeomtaler (ein god del publiserte hjå Jostedal historielag)
* kortare politiske/polemiske tekstar (lesarbrev o.l.)

(2021). Jostedalen – a brief historical overview. Upublisert føredrag på vertskapsseminar for reiselivstilsette, Breheimsenteret 3.8.2021. [presentasjon]

(2020). Samferdsle før bilen – skysstellet i Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis, 75–77.

(2020). Folkehøgskulekvinna Mette Dahl – eit portrett. Årbok for Sogn, 32–59.

(2020). Nynorskforfattarar reiser heim. Fire Garborg-forteljingar – fire museum. Nordisk museologi (nr. 1), 57–74. [fulltekst]

(2019). Sogn og Fjordane. Lærarfylket. Kjelda (nr. 2), 22–27. – Saman med Gunnar Yttri.

(2019). Elveførebygging etter 1898-flaumen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 63), 89–91.

(2019). Valjuks i Jostedalen [i 1844]. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 63), 93.

(2019). Hadde 34,1 prosent av folkeskuleelevane nynorsk i 1944? Upublisert sesjonsinnlegg på Møte om norsk språk (MONS), Trondheim 28.11.2019.

(2019). Kommentar til «Bauta. Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening 1986-2016». Innlegg på lanseringsseminar, Høyanger 1.4.2019.

(2019). Ei klimakrise for 250 år sidan – konsekvensar av den vesle istida i Jostedalen. Føredrag på Statsarkivet i Bergen, 6.3.2019.

(2019). Dei nynorske prinsippa. Norsk Tidend (nr. 1), 12–15. [fulltekst]

(2019). Dansk i svensketida. Innlegg på lanseringa av Norsk språkhistorie I-IV, Nasjonalbiblioteket i Oslo 22.1.2019. [fulltekst]

(2018). 50 år med sentralskule i Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 62), 84–85. [fulltekst]

(2018). Siste nytt frå 1600-talet: Prestesøknaden til Henrik Nitter. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 62), 90–91. [fulltekst]

(2018). Forretningsmannen og målmannen Henrik Krohn. Årbok for Sogn, 102–135.

(2018). Kapittel 7. Unionstida med Sverige (1814–1905). I Agnete Nesse (red.), Norsk språkhistorie. Tidslinjer (Bd. 4, s. 425–502). Oslo: Novus. [omtale og innhaldsliste]

(2018). Store verdiar til liten nytte. Elektrisitetsutbygginga i Sogn og Fjordane før 1940. Heimen (nr. 2), 106–121. [fulltekst, Idunn]

(2018). Kapittel 1. Norsk språkhistorieskriving. I Tove Bull (red.), Norsk språkhistorie. Ideologi (Bd. 3, s. 51–148). Oslo: Novus. [omtale og innhaldsliste]

(2018). Eit samanliknande blikk på dei fire Garborg-musea. Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, Kristiansand 1.–3.6.2018.

(2018). Orden i eige hus. Historiefaglege, kulturelle og forskingsmessige konsekvensar for kjeldematerialet etter kommunereforma. Upublisert føredrag på Kontaktkonferansen til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Sogndal 29.5.2018. [presentasjon]

(2018). «Friluftsliv» i bygdene på 1800-talet? Turmagasinet 2018. Sogn og Fjordane Turlag, 36–38. [fulltekst]

(2018). Soga om Sogn og Fjordane. Det store lærarfylket. Upublisert føredrag på seminar i Vestlandske samfunnsfaglag, Bergen 20.3.2018.

(2018). Soga om Sogn og Fjordane. Annleisfylket. Laurdagsførdraget, Luster bibliotek, Gaupne 17.3.2018.

(2018). Soga om Sogn og Fjordane: Kvifor vart me annleis? Upublisert føredrag for Senioruniversitetet i Førde, 14.2.2018.

(2017). Siste nytt frå 1600-talet: Klagebrev frå presten i 1667. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 61), 107–108. [fulltekst]

(2017). Stor utvandring frå Jostedalen til Nord-Amerika. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 61), 104–106. [fulltekst]

(2017). Striden mellom junggrammatikken og strukturalismen i norsk språkforsking frå 1930- til 1960-åra. Upublisert innlegg på Møte om norsk språk (MONS), Solstrand 22.11.2017. [presentasjon]

(2017). Florø og fylket. Kyst og tettstadutvikling i Sogn og Fjordane etter 1945. Upublisert føredrag på lanseringa av «Historia om Flora», band 3, Flora samfunnshus 9.11.2017. [presentasjon]

(2017). Soga om Sogn og Fjordane. Fjordfylket på nye vegar 1875–1945. (Bd. 3). Bergen: Fagbokforlaget. 320 s. [omtale og utdrag]

(2017). Language on display: cultural and didactic relevance? Nynorsk author museums. Paper on TRAUM Workshop, Hamarøy 14.–17.9.2017. – Saman med Eli Bjørhusdal

(2017). Jostedalen – a brief historical overview. Upublisert føredrag på informasjonsmøte for reiselivstilsette, Breheimsenteret 9.7.2017. [presentasjon]

(2017). Kvifor sein og fragmentert elektrifisering i Sogn og Fjordane før 1945? Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, Trondheim 24.–26.6.2017. [fulltekst av artikkelversjon 2018, Idunn]

(2017). Maalkassa – landslaget for målsaka før Noregs Mållag. I Knut E. Karlsen, m.fl. (red.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år (s. 97–119). Oslo: Novus. [omtale]

(2017). Eit språkpolitisk tilbakeblikk. Føredrag på Vinterseminaret til Noregs Mållag, Bryne 11.–12.2.2017. [manus og presentasjon]

(2016). Kommunesamanslåinga i 1963. Luster. Lokalhistorisk årbok (nr. 7), 67–84. – Saman med Hege Roll-Hansen [omtale]

(2016). Sigd, stølsmeieri og sigarar – tradisjon og endring i jordbruket i Sogn frå 1870-åra til andre verdskrigen. Årbok for Sogn, 78–97.

(2016). Siste nytt frå 1600-talet: Mislukka kommunereform i 1630-åra. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 60), 97–98. [fulltekst]

(2016). 100 år sidan fyrste bilruta til Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 60), 88–90. [fulltekst]

(2016). Language on display: cultural and didactic relevance? Paper on TRAUM Symposium and Workshop, Oslo 20.–21.9.2016. – Saman med Eli Bjørhusdal

(2016). Fylkesbaatane som føredøme. Alternativ modernisering i Sogn og Fjordane? Upublisert sesjonsinnlegg på Fjordkonferansen, Loen 21.–22.6.2016.

(2016). Læraren som inntak til regionale skilnader. Sogn og Fjordane som døme. Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, Volda 15.–17.6.2016. – Saman med Gunnar Yttri

(2015, 8. desember). Ap-soga i Luster [melding av Bygdene og folket]. Sogn Avis, s. 13.

(2015). Siste nytt frå 1600-talet: Den fyrste fattige jostedølen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 59), 116–117. [fulltekst]

(2015). Unikt bilete av kyrkja og prestegarden har kome for ein dag. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 59), 112–113. [fulltekst]

(2015). Jostedalen i bistandshistorisk perspektiv. Upublisert føredrag for leiargruppa i Kirkens Nødhjelp, Jostedal hotell 19.8.2015.

(2015). Krigen i Luster og Sogn. Upublisert føredrag på møte i Luster pensjonistlag, Jostedal hotell 26.6.2015.

(2014). Vala til riksforsamlinga 1814 i Sogn og haugianarane i Luster. Årbok for Sogn, 24–43. [omtale | fulltekst]

(2014). 1814: Val til riksforsamlinga og «uordener» i Kroken. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 58), 92–95. [fulltekst | omtale]

(2014). 100 år sidan Jostedalen fekk telefon. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 58), 100–105. [fulltekst]

(2014). Siste nytt frå 1600-talet: Skatteting i Åsen 1667. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 58), 107. [fulltekst]

(2014). Bokomtale: Frå Holck til Heggø. Fargerike stortingsfigurar i ny bok. Årbok Høyanger, 94–95.

(2014). 1814 – det mirakuløse året i Lavik prestegjeld. Årbok Høyanger, 78–85. – Saman Jan Anders Timberlid. [omtale]

(2014). 1814 sett frå Nordre Bergenhus. Upublisert førelesing for Senioruniversitetet i Førde, 12.11.2014. [presentasjon] [omtale av artikkel]

(2014). Luster i 1814. Upublisert laurdagsføredrag på Luster bibliotek, 8.11.2014. [omtale]

(2014, 28. oktober). Sentraliserande kommunereform. Sogn Avis (kronikk). [fulltekst]

(2014). Året 1814 i Sogn. Upublisert føredrag på 1814-seminar i Lærdal kulturhus. Arr: 1814-nemnda i Lærdal og Høgskulen i Sogn og Fjordane. [presentasjon] [omtale]

(2014). Dei fyrste valmenn og røysteføre i Sogn med vekt på Jostedalen og Luster. I Jens Johan Hyvik, Oddmund L. Hoel og Harald Krøvel (red.), Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark (s. 397–427). Oslo: Novus forlag. [fulltekst]

(2014). Innleiing. I Jens Johan Hyvik, Oddmund L. Hoel, og Harald Krøvel (red.), Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark (s. 9–48). Oslo: Novus forlag. – Skriven i lag med Jens Johan Hyvik og Harald Krøvel. [omtale | fulltekst]

(2014). 1814 i Jostedalen: val til Eidsvoll, ein auksjon i Kroken og ein oppfarande prest. Upublisert føredrag på Grunnlovskveld i Berget, Jostedalen, 12. juni 2014. Arr: Jostedal historielag, Jostedal helselag, Folkeakademiet i Luster og Luster bibliotek. [omtale]

(2014, 18. mars). Bededagen i 1814 – ein studie i opprør. Firda (kronikk) – Saman med Jan Anders Timberlid. – Òg prenta i Firdaposten (18.3.), Sogn Avis (19.3.), Firda Tidend (19.3.2014) og Ytre Sogn (25.3.2014). – Følgt opp med debattinnlegg i Sogn Avis 31.3.2014. [fulltekst, kronikken] [omtale]

(2014). Tettstadutvikling og industrialisering i Sogn og Fjordane 1885-1945. Upublisert føredrag på seminaret «Økonomisk og regional utvikling i Sogn og Fjordane 1850-2000», Stryn 30.1.2014.

(2013). Luster kommune 50 år. Lustranytt (nr. 2), 2–5. – Saman med Hege Roll Hansen [fulltekst]

(2013). Ivar Aasen i Jostedalen 1855. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 57), 90. [fulltekst]

(2013). Jostedalen og kommunesamanslåinga i 1963. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 57), 93–95. – Saman med Hege Roll Hansen [fulltekst]

(2013). Siste nytt frå 1600-talet. Harde tider i Mjølver alt på 1600-talet. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 57), 96–97. [fulltekst]

(2013). Sogndal folkehøgskule som sentrum for målreisinga 1870–1900. Årbok for Sogn, 121–133. [fulltekst]

(2013). Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane. Upublisert føredrag på Gaularseminaret, Åmot operagard, 5.11.2013. [presentasjon]

(2013). Tilhøvet mellom målrørsla og Arbeidarpartiet 1890–1940. Arbeiderhistorie. Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, 41–59. [omtale]

(2013). Nasjonsbyggjing på norsk. Upublisert føredrag på seminaret «Målreising, fridomsstrev og nasjonsbyggjing» i høve 200-årsminnet for Ivar Aasen, Vestmannalaget, Litteraturhuset i Bergen 27.09.2013. [program]

(2013). Kommunesamanslåinga i 1963. Upublisert tale på festmiddag for kommunestyret og rådmannsgruppa i Luster, Jostedal hotell 21.9.2013. – Òg halde i omarbeidde versjonar på middag i høve 40-årsjubileet i Luster pensjonistlag 25.10.2013 og på jubileumstilstelling for kommunestyret 19.12.2013. [omtale]

(2013). Kåseri om Ivar Aasen. Ivar Aasen-kveld i skulehuset i Prestgarden, Jostedal historielag, 19.9.2013. [program]

(2013). Den tvitydige moderniseringa. Politikk og kultur i Sogn og Fjordane fram til andre verdskrigen. Folk og fylke før og no. Seminar i høve 250-årsjubileet til Sogn og Fjordane fylke, Høgskulen i Sogn og Fjordane 18.9.2013. [program]

(2013). Er det nynorske byproblemet eit Bø-problem? Upublisert føredrag på møte i Bø mållag, Bø i Telemark, 11.9.2013.

(2013). Språket i nasjonsbygginga – kampen for nynorsk i dag. Upublisert føredrag på seminaret «Stemmene i språket», Diktardagar Lom-Skjåk-Vågå, 1.8.2013. [program]

(2013). Målreisinga i Sogn og Fjordane 1870–1900 – om Sogndal som regionalt og nasjonalt målreisingssentrum. Upublisert føredrag på Seniordansen til Sogndal folkehøgskule, 18.6.2013. [fulltekst]

(2013). Kulturelle og politiske skilnader i Sogn og Fjordane kring 1900. Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, 3.–5.5.2013 i Sogndal.

(2013). Bygdefeminisme for stemmerett. Kvinnestemmer frå Sogn og Fjordane [nettstad]. – Saman med Eli Bjørhusdal [fulltekst]

(2013). Fylkeshistoria år for år [notisar 1763–2013]. Jubileumsavis for Sogn og Fjordane (nr. 1), 3–47. – Saman med Hege Roll-Hansen, og Anders Timberlid [fulltekst]

(2013). Offentlege krisetiltak i Jostedalen 1742-43. Heimen (nr. 1), 65–83. [omtale]

(2013). Rolla til Sogn i den tidlegaste målreisinga. Upublisert føredrag på møte 13.2.2013 i høve Språkåret, Sogndal bibliotek og Sogndal mållag. [fulltekst]

(2013). Eit maskulint prosjekt? Kjønnsperspektiv på målreisinga 1885–1940. I Jens Johan Hyvik og Stephen Walton (red.), «Der var ruskut å leggja utpå». Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur (s. 83–100). Oslo: Novus Forlag. [fulltekst]

(2012). Siste nytt frå 1600-talet. Høyrde Jostedalen til Luster eller Hafslo etter nyryddinga? Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 56), 107–110. [fulltekst]

(2012). Mål og modernisering. Norsk målsoge på 1800- og 1900-talet. Upublisert føredrag på samling for norsklærarar ved Firda og Valdres, Sogndal 18.10.2012 [presentasjon]

(2012, 11. oktober). Verdilaus forsking om éin karakter i norsk. Bergens Tidende [kronikk]. [fulltekst]

(2012). Det lokale, 1814 og Grunnlova – bakgrunnen for prosjektet. Upublisert innlegg på forfattarseminar for prosjektet «Det lokale, 1814 og Grunnlova», Volda 7.–8.9.2012. [Om prosjektet]

(2012). Kyrkjebok for Jostedalen 1733–1751. Avskrift og innleiing ved Oddmund L. Hoel. Jostedalen: Jostedal historielag. [omtale og fulltekst]

(2012). Kva er viktig for dei nynorske kjerneområda? Upublisert innleiing på sumarleiren til Norsk Målungdom, Jostedalen 14.7.2012.

(2012). Med breen i tunet. Kulturhistorisk vandring i Mjølvergrendi. Upublisert føredrag under Norsk brefestival, Jostedalen 17.6.2012. [hefte og kjeldeliste]

(2012). Militærpolitikken sin innverknad på tilhøvet mellom arbeidarrørsla og målrørsla frå 1890-åra til kring 1920. Upublisert føredrag under seminaret ”Arbeiderhistorie – nasjonal, internasjonal og transnasjonal”, Norske historiedagar, Bodø 4.–6.5.2012. [tidsskriftversjon 2013]

(2012). Regjeringskrise på målsaka. Mål og makt (nr. 1), 36–38. [fulltekst]

(2012). Kongeleg naudhjelp til Jostedalen. Brevekst og krise i 1740-åra. Upublisert føredrag i Jostedal historielag, 1.3.2012. [presentasjon og kjelder]

(2012, 3. februar). Kristins time. Dag og Tid (kronikk), s. 31 [fulltekstPDF]

(2012, 2. februar). Halvorsens åtak på nynorsken. Bergens Tidende, s. 28. [fulltekstPDF]

(2011). Gardar tekne av snøskred i Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 55), 85-87. [fulltekst]

(2011). Siste nytt frå 1600-talet. Jostedalen del av Hafslo prestegjeld kring 1615. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 55), 87. [fulltekst]

(2011). Language conflict and urbanization in Norway 1885-1930. Paper on The 101st Annual Meeting of The Society for the Advancement of Scandinavian Study, Chicago, April 28-30, 2011.

(2011). International prototypes for the New Norwegian language movement 1860-1920. Paper – Workshop on «Language Revival Movements in Europe», hosted by the Institute for Research in Irish Historical & Cultural Traditions, University of Ireland, Maynooth, March 10-11, 2011.

(2011, 4. mars). Militærpolitikk framfor målsak. Dag og Tid, s. 22-23. [fulltekst]

(2011, 3. mars). By og land – mann mot mann. Bergens Tidende, s. 7. [fulltekst]

(2011). Det nynorske byproblemet. Syn og Segn (nr. 1), 20-30. [omtale]

(2011). Byproblemet til målrørsla. Uprenta innlegg på Nynorsk fagdag, Oslo 18.2.2011. [prenta versjon]

(2011). Norsk målreising. Mål og modernisering 1868-1940. (Bd. 2). Oslo: Det Norske Samlaget. [omtale]

(2010, 17. desember). Farvel til klammene [intervju med Oddmund L. Hoel, Grete Riise, Rolf Theil og Gro Morken Endresen]. Dag og Tid, s. 6-7. [fulltekst]

(2010). Då Matthias Foss måtte gå til Dale på bispevisitas. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 54), 87-88. [fulltekst]

(2010). Sokneprest til fots. Ei strevsam visitasferd i 1745. Upublisert tale på «bispegraut» i Jostedal samfunnshus 6.11.2010. [prenta versjon]

(2010). Det ringaste prestekallet i landet. Om korleis allmuge og prest i Jostedalen måtte stri for føda på 16- og 1700-talet. Upublisert føredrag på Eldredagen i Luster, 1.10.2010.

(2010). Studentmållaget 110 år. SmiO-soga på 30 minutt. Upublisert innlegg på Haustseminar i Noregs Mållag/Jubileumsseminar i Studentmållaget i Oslo, Oslo 4.9.2010. [fulltekst]

(2010). Noko om prestelivet i Jostedalen på 16- og 1700-talet, og mest om den ulukkelege Matthias Foss. Uprenta kåseri på festkvelden til Jostdal sokneråd på Breheimsenteret 26.6.2010 i høve lanseringa av boka om Jostedal kyrkje. [fulltekst]

(2010). Kap. X Det ringaste prestekallet i landet, og kap. XI Jostedal prestegard. I Kåre Øvregard, m.fl. (red.), Jostedal kyrkje. Fakta, segn og soge gjennom 350 år (s. 169-211). Leikanger: Skald forlag. [fulltekst]

(2010). The Norwegian Language Question. Paper – Workshop on «Language Revival Movements in Europe», hosted by the Study Platform on Interlocking Nationalisms (SPIN), University of Amsterdam 4.6.2010.

(2010, 28. januar). Grisgrendtfylke nummer 1. Bergens Tidende [kronikk]. – Og prenta i Nationen, 30. januar. [fulltekst]

(2009). Ny bok om rein og reinsjakt. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 53), 100.

(2009). På jakt etter mellomalderkyrkja i Jostedalen [intervju med Stig Nordrumshaugen]. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 53), 94-95. [fulltekst]

(2009). Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940. Presentasjon av avhandlinga på disputas for ph.d-graden, Noregs teknisk-vitskaplege universitet, Trondheim 20. november 2009. [fulltekst]

(2009). Mål og maskulinitet. Kjønnsperspektiv på målsaka som ideologisk, kulturelt, språkleg og organisatorisk fenomen 1885-1940. Uprenta prøveførelesing (oppgjeve emne) for ph.d.-graden 20.11.2009, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Trondheim. [fulltekst]

(2009). Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940. Avhandling (ph.d.). Trondheim: NTNU, Det humanistiske fakultetet. [omtale, innhald og samandrag]

(2009). Målstrid, modernisering og rasjonalitet. Uprenta essay på ph.d.-kurset “Vitskapsteori og profesjonsetikk», Høgskolen i Oslo. [fulltekst]

(2008). Straum i 50 år. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 52), 88-89. [fulltekst]

(2007, 18. mai). Motkultur [innlegg]. Klassekampen. [fulltekst]

(2006). Jostedal mållag 100 år. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 50), 88-89. [fulltekst]

(2006). Då nynorsken kom til Sogn – glimt frå Jostedalen og Lærdal. Årbok for Sogn, 48-56. – Saman Jan Olav Fretland. [fulltekst]

(2006). Utsendingar frå Sogn og Fjordane på Målmannsstemna 1906. Kjelda (3), 26-27. [fulltekst]

(2006). Frå al-Qaida til US Army. Den organiserte målrørsla før 1930. Mål og makt (nr. 1), 10-19. [fulltekst]

(2006). Det Norske Samlaget mellom språkpolitikk og forlagsverksemd. Uprenta tale på årsmøtet i Det Norske Samlaget, Oslo 28.4.2006. [fulltekst]

(2006). Då Noregs Mållag vart skipa. Referat frå Målmannsstemna 4.-5. februar 1906. Oslo: Noregs Mållag. – Innleiing og redigering. [fulltekst]

(2006, 3. februar). Då Noregs Mållag vart skipa [intervju]. Stavanger Aftenblad Pluss, 20-23. – Òg prenta i Bergens Tidende magasinet, 11. februar, 36-37.

(2005). 1905 i Jostedalen. Jostedal skule- og bygdeavis (nr. 49), 6-7. [fulltekst]

(2005). Målrørsla i etablerings- og stordomsfasen. Uprenta notat til seminar om sosiale rørsler, Universitetet i Oslo 5.12.2005.

(2005). Bakgrunnen for riksmålsaksjonen hausten 1899. Uprenta innlegg på den nasjonale språkkonferansen MONS 11, Bergen 24.-26.11.2005. [fulltekst]

(2005). Den nasjonale reisinga i Noreg fram mot 1905. Årbok – Etne sogelag, 7-12. [fulltekst]

(2005). 1905 i Sogn: unionsoppløysing, republikanisme og målsak. Årbok for Sogn, 60-75. [fulltekst]

(2005). Dei nynorske intellektuelle. Uprenta førelesing (presentasjon) for masterstudiet i nynorsk skriftkultur, Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda 5.10.2005. [presentasjon]

(2005). Utviklinga av ytre norsk språkhistorie som forskingsdisiplin. Uprenta essay på ph.d.-kurset «Forsking og samfunn», NTNU. [fulltekst]

(2005). Kollektivt minne som faktor i norsk målstrid. Ein studie med utgangspunkt i stortingsdebatten om jamstellingsvedtaket 1885. Uprenta essay på ph.d.-kurset «Kontinuitet og endring som studiefelt», NTNU. [fulltekst]

(2005). Sogn – høgborg for unionsradikalisme og republikanisme? Uprenta føredrag på seminaret «Unionsoppløysinga 1905 i eit lokalt og globalt perspektiv», Historisk institutt ved Høgskulen i Volda og HIFO Nordvestlandet, Volda 25.5.2005. [fulltekst]

(2005, 19. mai). Med lokal vri på 1905 [intervju]. Sogn Avis.

(2005). 1905 i Sogn. Uprenta tale på 1905-fest på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, Kaupanger 11.5.2005. [fulltekst]

(2005). 1905 i Sogn. I Kari Aslaug Hasle, m.fl. (red.), Lokale røyster i 1905. Unionsoppløysinga i aviser på Nord-Vestlandet (s. 27-54). Volda: Høgskulen i Volda. [fulltekst]

(2005). Frå rørsle til språk – norsk målreising 1885-1950. Uprenta føredrag på HALVOPE: Det opne språket ved halvvegen, konferanse ved Høgskulen i Volda, 18.2.2005. [fulltekst]

(2005). Store utfordringar for walisisk mål. Norsk Tidend (nr. 1), 12-13.

(2004). The Fortunes of the Nynorsk Language in Norway 1885-1950. Uprenta føredrag i seminarrekkja til University of Wales Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies, Aberystwyth, Wales, 16.12.2004. [fulltekst]

(2003). Kap. 1 Studentmållaget tek form, og kap. 2 Mellom venstrestaten og arbeidarpartistaten. I Olaf Almenningen, m.fl. (red.), Studentar i målstrid. Studentmållaget i Oslo 1900-2000 (s. 15-151). Oslo: Samlaget. [fulltekst]

(2002). Nasjonal nynorsk kunnskapsbase. Prosjektrapport. Jostedalen: Det norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum. [fulltekst]

(2002.) Den internasjonale målrørsla. I Trond Sæbø Skarpeteig (red.): Globalisering og språkpolitikk. Eit debatthefte (s. 5-7). Oslo: Noregs Mållag. [fulltekst]

(Saman Trond Sæbø Skarpeteig.) (2002.) Globalisering av kultur. I Trond Sæbø Skarpeteig (red.): Globalisering og språkpolitikk. Eit debatthefte (s. 65-70). Oslo: Noregs Mållag. [fulltekst]

(2001.) Strategiske utfordringar for målrørsla. I Håvard Teigen og Elisabeth Bakke (red.), Kampen for språket. Nynorsken mellom det lokale og det globale (s. 15-41). Oslo: Samlaget. [fulltekst]

(2000). Målrørsla og kampen om det offentlege rommet. Mål og Makt (nr. 4/1999-1/2000), 4-10. [fulltekst] – Opphavleg halde som innleiing på studentkonferansen til Norsk Målungdom i Bergen 12.-13.2.2000.

(1999). Dialektar og sosiolingvistikk. Ei drøfting av kva nyare sosiolingvistikk har hatt å seie for synet på kva ein dialekt er. Norskrift (nr. 98), 51-67. – Prøveførelesing til hovudfagseksamen i nordisk. [fulltekst]

(1999). Digitalisering av nynorsk. Målpolitikk og forlagsverksemd. Mål og makt (nr. 1), 14-16.

(1998). Ordtilfanget og målrørsla. I Jan Terje Faarlund (red.), Ordtilfanget i nynorsk. Synsmåtar og røynsler. Norsk språkråds skrifter, 5 (s. 75-83). Oslo: Norsk språkråd. [fulltekst]

(1998). Målrørsla gjennom 150 år. Motmæle (nr. 5), 14-16.

(1998). Ivar Aasen som opposisjonell nasjonalist. I Øystein Sørensen (red.), Jakten på det norske. Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet (s. 303-320). Oslo: AdNotam. [fulltekst]

(1998). Marcus Jacob Monrad som målpolitikar. I Ruth Vatvedt Fjeld og Boye Wangensteen (red.), Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998 (s. 43-58). Oslo: Nordisk forening for leksikografi – Kunnskapsforlaget. [fulltekst]

(1997). «Vi have med Beklagelse seet Ivar Aasens Navn i Spidsen for disse Spogets Babylonere». Reaksjonar på Ivar Aasen 1840–70. I Geir Hjorthol (red.), Forteljingar om Ivar Aasen. Aasen-resepsjonen i fortid og notid. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet, 2 (s. 71-84). Volda: Høgskulen i Volda. [fulltekst]

(1997). Language traditionalism and the nationalism conflict after 1814. I Unn Røyneland (red.), Language contact and language conflict. Proceedings of the International Ivar Aasen Conference, 14-16 November 1996, University of Oslo (s. 297-304). Volda: Volda College. [fulltekst]

(1997). Utviklinga av landsmålet. I Helge Danielsen og Ruth Hemstad (red.), Jakten på det norske. En utstilling om nasjonal identitet. Norsk folkemuseum, 23.10-01.02.98 (s. 27-31). Oslo: Museet.

(1997). Ivar Aasen. Livet, verket [cd-rom]. Oslo: Samlaget. – Manus, redaksjon og prosjektleiing.

(1996). Hovudfagsstudenten: Ressurs eller problem i språkforskinga ved INL? Norskrift (nr. 87), 29-41.

(1996). Kva ville Aasen? I Asgjerd Ramsfjell Taksdal (red.), Mannen og verket. Skrifter frå var Aasen-året 1996, hefte 3 (s. 16-19). Oslo: Ivar Aasen-året 1996.

(1996). Tradisjonalismen og striden om det nasjonale etter 1814. Føredrag på «Den internasjonale Ivar Aasen-konferansen», Oslo 14.-16.11.1996. – Artikkel på engelsk 1997.

(1996). Nasjonalisme i norsk målstrid 1848-1865. Uprenta føredrag i Studentmållaget i Oslo og Oslo mållag, Blindern 16.10.1996.

(1996). Ivar Aasen – ein nasjonalromantikar? Føredrag i Laurdagsforum, populærvitskapleg føredragsrekkje ved Avd. for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 12.10.96.

(1996). Ivar Aasen som nasjonalist. Føredrag på seminarrekkja til prosjektet «Utviklinga av ein norsk nasjonal identitet på 1800-talet, Universitetet i Oslo, 7.10.1996. – Artikkel 1998.

(1996). Nasjonalisme i norsk målstrid 1848-1865. KULTs skriftserie, 51. Oslo: Noregs forskingsråd. [fulltekst]

(1996). Marcus Jacob Monrad som språkpolitikar. Målstriden i 1850- og 60-åra gjennom augo til ein anti-helt. Føredrag på språkleg instituttseminar, Avd. for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 26.4.1996. – Artikkel 1998.

(1995). Anti-nasjonal språkhistorieskriving [melding av Torp/Vikør: Hovuddrag i norsk språkhistorie]. Mål og makt (nr. 3), 39-48.

(1995). I skuggen av Aasen? Knud Knudsen og det dansk-norske målstrevet 1845-1965. Uprenta innlegg på den nasjonale språkkonferansen MONS 6, Bergen 23.-25.11.1995.

(1995). Nasjonalisme i norsk målstrid på 1800-talet. Uprenta føredrag på konferansen «Nationalismen og sekelskiftet 1900», Europaprogrammet, Universitetet i Göteborg 19.-20.5.1995.

(1994). 100 år sidan fyrste høgskuleeksamen på nynorsk. «Jamvæl gjentur med bymål, vil skriva landsmål til eksamen». Eg. Meldingsblad for norsk målungdom (nr. 6), 15-17.

(1994). Frå motekultur til motkultur. Landsmålet og det nasjonale i målstriden 1850-1870. Uprenta føredrag på seminarrekkja til prosjektet «Utviklinga av ein norsk nasjonal identitet på 1800-talet, Universitetet i Oslo, april 1994.

(1994). Varmt forsvar for Indrebø [melding av Inger Indrebø Eidissen / Gustav Indrebø. Ei livsskildring]. Dag og Tid (13.5.).

(1994). Ordbøkene til Ivar Aasen. Prinsipp og metodar for innsamling og utval av ord. Maal og minne (nr. 3/4), 147-166. – Semesteroppgåve i leksikografi. [fulltekst]

(1993). Jan Prahl og andre bergensmålmenn [melding av Jostein Krokvik / Ny Hungrvekja og Jan Prahl]. Mål og makt (nr. 4), 42-51.

(1993). Det gamle arbeidslivet [melding av Einar Hovdhaugen / Frå det gamle arbeidslivet]. Dag og Tid (16.12.).

(1992). Vegen fram mot språkfredsnemnda. Noko om den målpolitiske kursendringa til Arbeidarpartiet 1945–1964. Dragen. Humanistisk orientert tidsskrift (nr. 1), 17-27. – Mellomfagsoppgåve i nordisk. [fulltekst]

(1991). Fosna eller Kristiansund? [melding av Ola Stemshaug / Stridane om bynamna Fosna – Kristiansund]. Eg. Meldingsblad for norsk målungdom (nr. 1).

(1989). Striden om normering av stadnamn i etterkrigstida. Motiv, haldningar og motsetnader. Namn og nemne (nr. 6), 15-26. – Mellomfagsoppgåve i nordisk. [fulltekst]