Mål og maskulinitet (manus 2009)

Hoel, Oddmund L. (2009). Mål og maskulinitet. Kjønnsperspektiv på målsaka som ideologisk, kulturelt, språkleg og organisatorisk fenomen 1885-1940. Uprenta prøveførelesing (oppgjeve emne) for ph.d.-graden 20.11.2009, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Trondheim.

Ein lett revidert versjon av manuskriptet vart prenta i august 2013 (fulltekst).

Pdf-ikon fulltekst (pdf)