Ordbøkene til Ivar Aasen (Maal og minne 1994)

Hoel, Oddmund L. (1994). Ordbøkene til Ivar Aasen. Prinsipp og metodar for innsamling og utval av ord. Maal og minne (nr. 3/4), 147-166. 

Byggjer på ei semesteroppgåve i leksikografi, skrive på semesteremnet i leksikografi ved Universitetet i Oslo, hausten 1992.

Norart-oppføring

Pdf-ikon fulltekst (pdf)