3 Uprenta faglege arbeid

(2021). Jostedalen – a brief historical overview. Upublisert føredrag på vertskapsseminar for reiselivstilsette, Breheimsenteret 3.8.2021. [presentasjon]

(2019). Hadde 34,1 prosent av folkeskuleelevane nynorsk i 1944? Sesjonsinnlegg på Møte om norsk språk (MONS), Trondheim 28.11.2019.

(2019). Kommentar til «Bauta. Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening 1986-2016». Innlegg på lanseringsseminar, Høyanger 1.4.2019.

(2019). Ei klimakrise for 250 år sidan – konsekvensar av den vesle istida i Jostedalen. Føredrag på Statsarkivet i Bergen, 6.3.2019.

(2019). Dansk i svensketida. Innlegg på lanseringa av Norsk språkhistorie I-IV, Nasjonalbiblioteket i Oslo 22.1.2019. [fulltekst]

(2018). Eit samanliknande blikk på dei fire Garborg-musea. Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, Kristiansand 1.–3.6.2018.

(2018). Orden i eige hus. Historiefaglege, kulturelle og forskingsmessige konsekvensar for kjeldematerialet etter kommunereforma. Upublisert føredrag på Kontaktkonferansen til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Sogndal 29.5.2018. [presentasjon]

(2018). Soga om Sogn og Fjordane. Det store lærarfylket. Upublisert føredrag på seminar i Vestlandske samfunnsfaglag, Bergen 20.3.2018.

(2018). Soga om Sogn og Fjordane. Annleisfylket. Laurdagsførdraget, Luster bibliotek, Gaupne 17.3.2018.

(2018). Soga om Sogn og Fjordane: Kvifor vart me annleis? Upublisert føredrag for Senioruniversitetet i Førde, 14.2.2018.

(2017). Striden mellom junggrammatikken og strukturalismen i norsk språkforsking frå 1930- til 1960-åra. Upublisert innlegg på Møte om norsk språk (MONS), Solstrand 22.11.2017. [presentasjon]

(2017). Florø og fylket. Kyst og tettstadutvikling i Sogn og Fjordane etter 1945. Upublisert føredrag på lanseringa av «Historia om Flora», band 3, Flora samfunnshus 9.11.2017. [presentasjon]

(2017). Language on display: cultural and didactic relevance? Nynorsk author museums. Paper on TRAUM Workshop, Hamarøy 14.–17.9.2017. – Saman med Eli Bjørhusdal

(2017). Jostedalen – a brief historical overview. Upublisert føredrag på informasjonsmøte for reiselivstilsette, Breheimsenteret 9.7.2017. [presentasjon]

(2017). Kvifor sein og fragmentert elektrifisering i Sogn og Fjordane før 1945? Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, Trondheim 24.–26.6.2017. [fulltekst av artikkelversjon 2018, Idunn]

(2017). Eit språkpolitisk tilbakeblikk. Føredrag på Vinterseminaret til Noregs Mållag, Bryne 11.–12.2.2017. [manus og presentasjon]

(2016). Language on display: cultural and didactic relevance? Paper on TRAUM Symposium and Workshop, Oslo 20.–21.9.2016. – Saman med Eli Bjørhusdal

(2016). Fylkesbaatane som føredøme. Alternativ modernisering i Sogn og Fjordane? Upublisert sesjonsinnlegg på Fjordkonferansen, Loen 21.–22.6.2016.

(2016). Læraren som inntak til regionale skilnader. Sogn og Fjordane som døme. Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, Volda 15.–17.6.2016. – Saman med Gunnar Yttri

(2015). Jostedalen i bistandshistorisk perspektiv. Upublisert føredrag for leiargruppa i Kirkens Nødhjelp, Jostedal hotell 19.8.2015.

(2015). Krigen i Luster og Sogn. Upublisert føredrag på møte i Luster pensjonistlag, Jostedal hotell 26.6.2015.

(2014). 1814 sett frå Nordre Bergenhus. Upublisert førelesing for Senioruniversitetet i Førde, 12.11.2014. [presentasjon] [omtale av artikkel]

(2014). Luster i 1814. Upublisert laurdagsføredrag på Luster bibliotek, 8.11.2014. [omtale av artikkel]

(2014). Året 1814 i Sogn. Upublisert føredrag på 1814-seminar i Lærdal kulturhus. Arr: 1814-nemnda i Lærdal og Høgskulen i Sogn og Fjordane. [presentasjon] [omtale av artikkel]

(2014). 1814 i Jostedalen: val til Eidsvoll, ein auksjon i Kroken og ein oppfarande prest. Upublisert føredrag på Grunnlovskveld i Berget, Jostedalen, 12. juni 2014. Arr: Jostedal historielag, Jostedal helselag, Folkeakademiet i Luster og Luster bibliotek. [omtale av artikkel]

(2014). Tettstadutvikling og industrialisering i Sogn og Fjordane 1885-1945. Upublisert føredrag på seminaret «Økonomisk og regional utvikling i Sogn og Fjordane 1850-2000», Stryn 30.1.2014.

(2013). Framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane. Upublisert føredrag på Gaularseminaret, Åmot operagard, 5.11.2013. [presentasjon]

(2013). Nasjonsbyggjing på norsk. Upublisert føredrag på seminaret «Målreising, fridomsstrev og nasjonsbyggjing» i høve 200-årsminnet for Ivar Aasen, Vestmannalaget, Litteraturhuset i Bergen 27.09.2013. [program]

(2013). Kommunesamanslåinga i 1963. Upublisert tale på festmiddag for kommunestyret og rådmannsgruppa i Luster, Jostedal hotell 21.9.2013. – Òg halde i omarbeidde versjonar på middag i høve 40-årsjubileet i Luster pensjonistlag 25.10.2013 og på jubileumstilstelling for kommunestyret 19.12.2013. [omtale]

(2013). Kåseri om Ivar Aasen. Ivar Aasen-kveld i skulehuset i Prestgarden, Jostedal historielag, 19.9.2013. [program]

(2013). Den tvitydige moderniseringa. Politikk og kultur i Sogn og Fjordane fram til andre verdskrigen. Folk og fylke før og no. Seminar i høve 250-årsjubileet til Sogn og Fjordane fylke, Høgskulen i Sogn og Fjordane 18.9.2013. [program]

(2013). Er det nynorske byproblemet eit Bø-problem? Upublisert føredrag på møte i Bø mållag, Bø i Telemark, 11.9.2013.

(2013). Språket i nasjonsbygginga – kampen for nynorsk i dag. Upublisert føredrag på seminaret «Stemmene i språket», Diktardagar Lom-Skjåk-Vågå, 1.8.2013. [program]

(2013). Målreisinga i Sogn og Fjordane 1870–1900 – om Sogndal som regionalt og nasjonalt målreisingssentrum. Upublisert føredrag på Seniordansen til Sogndal folkehøgskule, 18.6.2013. [fulltekst]

(2013). Kulturelle og politiske skilnader i Sogn og Fjordane kring 1900. Upublisert sesjonsinnlegg på Norske historiedagar, 3.-5.5.2013 i Sogndal.

(2013). Rolla til Sogn i den tidlegaste målreisinga. Upublisert føredrag på møte 13.2.2013 i høve Språkåret, Sogndal bibliotek og Sogndal mållag. [fulltekst]

(2012). Mål og modernisering. Norsk målsoge på 1800- og 1900-talet. Upublisert føredrag på samling for norsklærarar ved Firda og Valdres, Sogndal 18.10.2012 [presentasjon]

(2012). Det lokale, 1814 og Grunnlova – bakgrunnen for prosjektet. Upublisert innlegg på forfattarseminar for prosjektet «Det lokale, 1814 og Grunnlova», Volda 7.-8.9.2012. [Om prosjektet]

(2012). Kva er viktig for dei nynorske kjerneområda? Upublisert innleiing på sumarleiren til Norsk Målungdom, Jostedalen 14.7.2012.

(2012). Med breen i tunet. Kulturhistorisk vandring i Mjølvergrendi. Upublisert føredrag under Norsk brefestival, Jostedalen 17.6.2012. [hefte og kjeldeliste]

(2012). Militærpolitikken sin innverknad på tilhøvet mellom arbeidarrørsla og målrørsla frå 1890-åra til kring 1920. Upublisert føredrag under seminaret ”Arbeiderhistorie – nasjonal, internasjonal og transnasjonal”, Norske historiedagar, Bodø 4.-6.5.2012. [tidsskriftversjon 2013]

(2012). Kongeleg naudhjelp til Jostedalen. Brevekst og krise i 1740-åra. Upublisert føredrag i Jostedal historielag, 1.3.2012. [presentasjon og kjelder]

(2011). Language conflict and urbanization in Norway 1885-1930. Paper on The 101st Annual Meeting of The Society for the Advancement of Scandinavian Study, Chicago, April 28-30, 2011.

(2011). International prototypes for the New Norwegian language movement 1860-1920. Paper – Workshop on «Language Revival Movements in Europe», hosted by the Institute for Research in Irish Historical & Cultural Traditions, University of Ireland, Maynooth, March 10-11, 2011.

(2011). Byproblemet til målrørsla. Uprenta innlegg på Nynorsk fagdag, Oslo 18.2.2011. [prenta versjon]

(2010). Sokneprest til fots. Ei strevsam visitasferd i 1745. Upublisert tale på «bispegraut» i Jostedal samfunnshus 6.11.2010. [prenta versjon]

(2010). Det ringaste prestekallet i landet. Om korleis allmuge og prest i Jostedalen måtte stri for føda på 16- og 1700-talet. Upublisert føredrag på Eldredagen i Luster, 1.10.2010.

(2010). Studentmållaget 110 år. SmiO-soga på 30 minutt. Upublisert innlegg på Haustseminar i Noregs Mållag/Jubileumsseminar i Studentmållaget i Oslo, Oslo 4.9.2010. [fulltekst]

(2010). Noko om prestelivet i Jostedalen på 16- og 1700-talet, og mest om den ulukkelege Matthias Foss. Uprenta kåseri på festkvelden til Jostdal sokneråd på Breheimsenteret 26.6.2010 i høve lanseringa av boka om Jostedal kyrkje. [fulltekst]

(2010). The Norwegian Language Question. Paper – Workshop on «Language Revival Movements in Europe», hosted by the Study Platform on Interlocking Nationalisms (SPIN), University of Amsterdam 4.6.2010.

(2009). Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940. Presentasjon av avhandlinga på disputas for ph.d-graden, Noregs teknisk-vitskaplege universitet, Trondheim 20. november 2009. [fulltekst]

(2009). Mål og maskulinitet. Kjønnsperspektiv på målsaka som ideologisk, kulturelt, språkleg og organisatorisk fenomen 1885-1940. Uprenta prøveførelesing (oppgjeve emne) for ph.d.-graden 20.11.2009, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Trondheim. [fulltekst]

(2009). Målstrid, modernisering og rasjonalitet. Uprenta essay på ph.d.-kurset “Vitskapsteori og profesjonsetikk», Høgskolen i Oslo. [fulltekst]

(2006). Det Norske Samlaget mellom språkpolitikk og forlagsverksemd. Uprenta tale på årsmøtet i Det Norske Samlaget, Oslo 28.4.2006. [fulltekst]

(2005). Utviklinga av ytre norsk språkhistorie som forskingsdisiplin. Uprenta essay på ph.d.-kurset «Forsking og samfunn», NTNU. [fulltekst]

(2005). Kollektivt minne som faktor i norsk målstrid. Ein studie med utgangspunkt i stortingsdebatten om jamstellingsvedtaket 1885. Uprenta essay på ph.d.-kurset «Kontinuitet og endring som studiefelt», NTNU. [fulltekst]

(2005). Målrørsla i etablerings- og stordomsfasen. Uprenta notat til seminar om sosiale rørsler, Universitetet i Oslo 5.12.2005.

(2005). Bakgrunnen for riksmålsaksjonen hausten 1899. Uprenta innlegg på den nasjonale språkkonferansen MONS 11, Bergen 24.-26.11.2005. [fulltekst]

(2005). Dei nynorske intellektuelle. Uprenta førelesing (presentasjon) for masterstudiet i nynorsk skriftkultur, Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda 5.10.2005. [presentasjon]

(2005). Sogn – høgborg for unionsradikalisme og republikanisme? Uprenta føredrag på seminaret «Unionsoppløysinga 1905 i eit lokalt og globalt perspektiv», Historisk institutt ved Høgskulen i Volda og HIFO Nordvestlandet, Volda 25.5.2005. [fulltekst]

(2005). 1905 i Sogn. Uprenta tale på 1905-fest på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, Kaupanger 11.5.2005. [fulltekst]

(2005). Frå rørsle til språk – norsk målreising 1885-1950. Uprenta føredrag på HALVOPE: Det opne språket ved halvvegen, konferanse ved Høgskulen i Volda, 18.2.2005. [fulltekst]

(2004). The Fortunes of the Nynorsk Language in Norway 1885-1950. Uprenta føredrag i seminarrekkja til University of Wales Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies, Aberystwyth, Wales, 16.12.2004. [fulltekst]

(1996). Nasjonalisme i norsk målstrid 1848-1865. Uprenta føredrag i Studentmållaget i Oslo og Oslo mållag, Blindern 16.10.1996.

(1996). Ivar Aasen – ein nasjonalromantikar? Føredrag i Laurdagsforum, populærvitskapleg føredragsrekkje ved Avd. for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 12.10.96.

(1996). Marcus Jacob Monrad som språkpolitikar. Målstriden i 1850- og 60-åra gjennom augo til ein anti-helt. Føredrag på språkleg instituttseminar, Avd. for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, 26.4.1996. – Artikkel 1998.

(1996). Tradisjonalismen og striden om det nasjonale etter 1814. Føredrag på «Den internasjonale Ivar Aasen-konferansen», Oslo 14.-16.11.1996. – Artikkel på engelsk 1997.

(1996). Ivar Aasen som nasjonalist. Føredrag på seminarrekkja til prosjektet «Utviklinga av ein norsk nasjonal identitet på 1800-talet, Universitetet i Oslo, 7.10.1996. – Artikkel 1998.

(1995). I skuggen av Aasen? Knud Knudsen og det dansk-norske målstrevet 1845-1965. Uprenta innlegg på den nasjonale språkkonferansen MONS 6, Bergen 23.-25.11.1995.

(1995). Nasjonalisme i norsk målstrid på 1800-talet. Uprenta føredrag på konferansen «Nationalismen og sekelskiftet 1900», Europaprogrammet, Universitetet i Göteborg 19.-20.5.1995.

(1994). Frå motekultur til motkultur. Landsmålet og det nasjonale i målstriden 1850-1870. Uprenta føredrag på seminarrekkja til prosjektet «Utviklinga av ein norsk nasjonal identitet på 1800-talet, Universitetet i Oslo, april 1994.