5 Målpolitiske artiklar

Her ligg dei viktigaste målpolitiske tekstane eg skreiv i tida mi som leiar i Noregs mållag frå 1999 til 2002.

Den internasjonale målrørsla (bokartikkel 2002)
Gobalisering av kultur (saman Trond Sæbø Skarpeteig, bokartikkel 2002)
Strategiske utfordringar for målrørsla (bokartikkel 2001)
Målrørsla og kampen om det offentlege rommet (Mål og makt 2000)
Ordtilfanget og målrørsla (bokartikkel 1998)

Landsmøtetaler

Leiartala 2002, landsmøtet i Oslo 26.-28. april
Leiartala 2001, landsmøtet på Bryne 27.-29. juli
Leiartala 2000, landsmøtet i Bergen 28.-30. juli

Leiarartiklar i Norsk Tidend

Den tvitydige hovudstaden (1/2002)
Målstriden framover: meir global og meir nasjonal (5/2001)
Målarbeidsregjeringa? (4/2001)
Røyst nynorsk! (3/2001)
Usikker framtid (2/2001)
Høgre – eit riksmålsparti? (1/2001)
Ny kamp for nynorsk i media (5/2000)
Forsvar nynorskopplæringa for alle! (4/2000)
Ålmenn røysterett frå hausten (3/2000)
Regjeringsskifte og kulturstrid (2/2000)
Nynorsk som IT-språk (1/2000)
Tusen år til (4/1999)
100 års målstrev og bakstrev (3/1999)