Striden om normering av stadnamn i etterkrigstida (Namn og nemne 1989)

Hoel, Oddmund L. (1989). Striden om normering av stadnamn i etterkrigstida. Motiv, haldningar og motsetnader. Namn og nemne (nr. 6), 15-26. 

Byggjer på denne mellomfagsoppgåva i nordisk ved Universitetet i Trondheim hausten 1988.

Pdf-ikon fulltekst (pdf)