Den nasjonale reisinga i Noreg fram mot 1905 (Årbok for Etne Sogelag 2005)

Hoel, Oddmund L. (2005). Den nasjonale reisinga i Noreg fram mot 1905. Årbok – Etne sogelag, 7-12.

Pdf-ikon fulltekst (pdf)