Med breen i tunet. Kulturhistorisk vandring i Mjølvergrendi (føredrag 2012)

Hoel, Oddmund L. (2012). Med breen i tunet. Kulturhistorisk vandring i Mjølvergrendi. Upublisert føredrag under Norsk brefestival, Jostedalen 17.6.2012.

Hefte til bruk under vandringa (pdf, 2 Mb)

Førehandsomtale (Jostedal historielag)

Kjelder og litteratur nytta i heftet

Bilete og figurar

Side 1 (J. C. Dahl) og 2 (Flintoe): henta frå Nussbaumer m.fl. 2011
Side 2, 4 og 5 (foto av Knudsen og Rekstad): henta frå UBB Billedsamlingen
Fig. 3, 4 og 5: eige oppsett på grunnlag av skattelistene
Sjå elles tilvisingar i heftet

Uprenta kjelder

Skattelister 1596160016031611  og 1660 (avskrifter)
Skattelister 1600-1690 (skanna)
Matrikkelen 1647 (avskrift)
Matrikkelen 1666 (avskrift)
Matrikkelutkastet 1723 (avskrift)
Matrikkelen 1838 (skanna+database)

Prestemanntalet 1664 (avskrift)
Sjelemanntalet 1759–60 (skanna)
Folketeljingar/jordbruksteljingar (avskrifter/databasar)

Tingsvitnet 1735 (avskrift)
Avtaksforretningane august 1742 (avskrift)
Klagebrev 28.12.1742 (avskrift)

Prenta kjelder og litteratur

Andersen, J.L., og J.L. Sollid. (1971). Glacial chronology and glacial geomorphology in the marginal zones of the glaciers Midtalsbreen and Nigardsbreen, South Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift, 25, 1-38.

Bohr, Gottfred. (1820). Om Iisbræerne i Justedalen og om Lodalskaabe. Særtrykk av Blandinger, eller Læsning for begge Kjön. Et Hæfteskrift. Christiania. [Digital utgåve – utdrag]

Foss, Matthias. (1802). Justedalens kortelige Beskrivelse. Magazin for Danmark og Norges topographiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse, 2 (nr. 1), 1-44. [Digital utgåve]

Laberg, Jon. (1944). Jostedal. Ei stutt utgreiding om bygdi og folket der. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn (nr. 11), 5-85. [Digital utgåve]

Nussbaumer, Samuel U., Atle Nesje, og Heinz J.  Zumbühl. (2011). Historical glacier fluctuations of Jostedalsbreen and Folgefonna (southern Norway) reassessed by new pictorial and written evidence. Holocene, 455-471.

Sande, Olav. (1892). Segner fraa Sogn. (Bd. 2). Bergen: Mons Litleré. [Digital utgåve – utdrag]

Wiingaard, Hans sitert i Hans Strøm. (1762-66). Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør. [Digital utgåve – utdrag]

Østrem, G., O. Liestøl, og B. Wold. (1977). Glaciological investigations at Nigardsbreen, Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift, 30, 187-209.

Øyane, Lars E. (1994). Jostedal sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune.  (Bd. 5). Gaupne: Luster kommune. [Digital utgåve, NBdigital]