Utviklinga av ytre norsk språkhistorie som forskingsdisiplin (manus 2005)

Hoel, Oddmund L. (2005). Utviklinga av ytre norsk språkhistorie som forskingsdisiplin. Uprenta essay på ph.d.-kurset «Forsking og samfunn», NTNU.

Pdf-ikon fulltekst (pdf)