Fjordfylket på nye vegar 1875–1945 (bok 2017)

Hoel, Oddmund L. (2017). Soga om Sogn og Fjordane. Fjordfylket på nye vegar 1875–1945. (Bd. 3). Bergen: Fagbokforlaget. 320 s.

Forlagsomtale

Sogn og Fjordane er eit annleisfylke, blir det gjerne sagt. Her veks folketalet seinare enn i andre fylke. Byane er få og små. Men levekåra er betre og tryggare her enn andre stader. Soga om Sogn og Fjordane spør korleis det har vorte slik. Verket tek for seg utviklinga i landskap og bygder som kvar for seg har ei langt eldre historie enn fylket, men set også historia om området i samband med utviklinga utanfor.

Band 3 fortel om dei store endringane i jordbruk, fiske og industri frå siste del av 1800-talet, og om utbygginga av nye kommunikasjonar, institusjonar og organisasjonar som knytte fylket meir saman.

Om boka og prosjektet

Utdrag frå boka: innhaldsliste, kapittel 1 og omslag (issuu.com)

Fagbokforlaget: om band 3 | om verket

Facebook: Soga om Sogn og Fjordane (arrangement, medieomtaler, smånytt)

Nettstaden til forskingsprosjektet