Kyrkjesoge

Jostedal kyrkje er 350 år i år, og eg har skrive eit par kapittel til jubileumsboka (kjem til sommaren), om prestegarden og økonomien i prestekallet. Her er uhorveleg mykje spanande stoff om tilhøva i bygda, særleg på 1600- og 1700-talet, så eg let eit manusutkast liggja ute nokre veker ifall nokon skulle ha ein kommentar eller to til teksten (vart teke bort 12/2).

Mykje av det sentrale kjeldetilfanget er elles lagt ut på nettstaden til Jostedal historielag.

Dette innlegget vart lagt inn i Historie, Jostedalen. Bokmerk fastlenkja.