Velkomen!

Her ligg artiklar og anna eg har skrive opp gjennom åra, sjå under Tekstar. Mykje ligg ute i fulltekst. Det meste er fagtekstar, men her er òg nokre politiske tekstar, særleg om målpolitikk.

Eg har hatt ei fagstilling i historie ved Høgskulen på Vestlandet (tidlegare Høgskulen i Sogn og Fjordane) sidan 2007, frå 2019 som professor (tilsettside).

For tida har eg permisjon frå stillinga etter at eg i oktober 2021 vart utnemnd til statssekretær for høgare utdanning og forsking i Kunnskapsdepartementet (tilsettside).

 

Lagt inn i | Kommentarar avslått på Velkomen!

Lansering!

Endeleg: Tysdag 17. oktober blir Soga om Sogn og Fjordane lansert på fylkestinget i Florø. Eg har skrive band 3 om tida 1875–1945. Tysdag–onsdag 17.–18. oktober blir det lanseringsarrangement på kveldstid i Førde, Sandane og Sogndal.

Les meir her om boka og lanseringa.

Lagt inn i Historie | Kommentarar avslått på Lansering!

To manus ferdige

I februar–mars fekk eg av garde to forlagsklare manuskript som har kravd mykje arbeid: Fjordfylket på nye vegar 1875–1945 som skal bli band 3 i Soga om Sogn og Fjordane, og kapitlet «Unionstida med Sverige (1814–1905)» i band 4 i det nye verket Norsk språkhistorie. Peikarane fører til omtaler og innhaldslister.

Lagt inn i Historie, Språkhistorie | Kommentarar avslått på To manus ferdige

Siste nytt frå 1600-talet

Siste nytt 2015For femte år på rad har eg ei fast spalte i JSA med siste nytt frå 1600-talet i Jostedalen. Artiklane er no samla på denne sida.

Lagt inn i Historie, Jostedalen | Kommentarar avslått på Siste nytt frå 1600-talet

Sentraliserande kommunereform (kronikk)

SA-kronikk-28okt14Følgjande tekst stod som kronikk i Sogn Avis 28.10.2014.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sende i haust ut ein «invitasjon», det vil seia ein ordre, til kommunane om å greia ut kommunesamanslåing. Sogn regionråd har pliktskuldig gått i gang, og i utgreiingane som no skal lagast, må det stå sentralt å vurdera dei konkrete verknadene av eventuelle samanslåingar. Uklår tale om meir «robuste» kommunar som er betre eigna til å «møte framtida», er det altfor mykje av.

Les meir

Lagt inn i Politikk | Kommentarar avslått på Sentraliserande kommunereform (kronikk)

«Med påhalden penn?» Bok om 1814

1814-bok omslagI byrjinga av juni kom boka vår om 1814: Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark – ei samling med 12 artiklar av 12 forfattarar frå og om Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Telemark.

Jens Johan Hyvik, Harald Krøvel og eg byrja så smått planlegginga av prosjektet hausten 2010, inspirert av eit liknande bokprosjekt om 1905 som me hadde vore med på. I mars 2012 fekk prosjektet vårt støtte frå Noregs forskingsråd sitt Grunnlov-program, og dermed var me i gang. Sjå sida om boka for meir informasjon om min artikkel, boka, aktivitetar og fleire peikarar.

Lagt inn i Historie | Kommentarar avslått på «Med påhalden penn?» Bok om 1814

Verdilaus forsking om éin karakter i norsk (BT-kronikk 11/10)

Følgjande tekst stod som kronikk i Bergens Tidende torsdag 11/10. Les meir

Lagt inn i Målsak | Kommentarar avslått på Verdilaus forsking om éin karakter i norsk (BT-kronikk 11/10)

UiB: Nei til å evaluere forsøk med éin karakter i norsk

Kongsbakken vgs i Tromsø og Fana gymnas prøvde fyrst å få Universitetet i Bergen til å evaluere forsøka med éin karakter i norsk. Det sa UiB nei til, noko avdelingsleiaren ved Kongsbakken kritiserte dei skarpt for i Nordlys 17.9.2012. I dag stod svaret frå Endre Brunstad og Heming Gujord, dei to norskdidaktikarane ved UiB som sa nei til å evaluere forsøka. Nordlys har ikkje lagt ut svaret deira på nettet, men eg legg her ut noko anna: Svarbrevet frå UiB til Kongsbakken og Fana 22.3.2011 der Brunstad/Gujord grunngjev kvifor det er fagleg uforsvarleg å gjennomføre ei slik evaluering. Seinare sa også NIFU nei med ei sterkt samanfallande grunngjeving.

Lagt inn i Målsak | Kommentarar avslått på UiB: Nei til å evaluere forsøk med éin karakter i norsk

Nordlandsforsking evaluerer forsøk med éin karakter i norsk

Utdanningsdirektoratet offentleggjorde i går Nordlandsforsking sin rapport om forsøka ved Kongsbakken vgs (Tromsø) og Fana gymnas med éin samla karakter i norsk i Vg1 og Vg2.

Kort om bakgrunnen: Tidleg i år var det ein stor strid om sidemålsordninga etter at det kom fram at Udir, med kunnskapsministeren si velsigning, arbeidde for å redusere omfanget av sidemålsordninga i den nye læreplanen i norsk. Læreplanarbeidet har gått sin gang sidan då, og Udir/Kunnskapsdepartementet kjem i løpet av hausten med sine framlegg der samanslåing til éin karakter i norsk (i staden for tre) har figurert som ei av løysingane. Nyleg har Ap i  programutkastet sitt òg gått inn for dette. Før og under læreplanarbeidet har det gått føre seg forsøk ved dei to nemnde skulane som Udir har fatta stor interesse for.

Les meir

Lagt inn i Målsak | Kommentarar avslått på Nordlandsforsking evaluerer forsøk med éin karakter i norsk

Kristins time (DT 3/2)

Det vart seige dagar for trauste SV-arar førre veke. Utspelet frå kunnskapsminister Kristin Halvorsen om å svekkja kompetansemåla for sidemålsopplæringa i læreplanen kom som lyn frå klar himmel. I alle fall i lys av partiprogrammet. Men les ein seg bakover i dei politiske styringsdokumenta, kjem Halvorsens utspel slett ikkje overraskande. Les meir

Lagt inn i Målsak | Kommentarar avslått på Kristins time (DT 3/2)